Gå til innholdet
Inn-Paa-Tunet-sygard-toft-gausdal-anne-helene-toft-foto-anette-sletmoen
Praktisk tilnærming: Vi veksler mellom teori og praksis, det er viktig for de med lærevansker, sier spesialpedagog og gårdeier Anne Helene Toft. Foto: Anette Strand Sletmoen

Inn på tunet hindrer frafall

Skrevet av Anette Strand Sletmoen den 31.3.2016

12 av 13 videregåendeelever fullførte sin planlagte opplæringsperiode inne på tunet på gården Sygard Toft.

Ungdommene hadde også lavere gjennomsnittsfravær under prosjektperioden.

Det viser resultatene etter at 13 elever i videregående skole i Oppland har hatt Inn på tunet som en supplerende opplæringsarena. Prosjektleder, spesialpedagog og eier av gården Sygard Toft i Gausdal, Anne Helene Toft, søkte i samarbeid med Mental helse om prosjektmidler fra Extrastiftelsen. Søknaden fikk positiv respons, og gjennom 2014 og 2015 har 13 elever fått deler av sin skolehverdag inne på gården. Målet var å hindre frafall i videregående skole.

-    Vi er veldig fornøyd med resultatene, vi nådde målet vårt for elevene og vel så det, sier Anne Helen Toft. 
Hun forteller at ni av elevene var i skoleløp, mens fire hadde droppet ut av skolen, men at de gjennom Oppfølgingstjenesten hadde signalisert at de ønsket å komme tilbake til skolen. Gjennom prosjektet har elvene fått praktisk opplæring, som er direkte knyttet til teori, mål og lærerplan. 

-    Vi har hatt fokus på motivasjon, mestring, trygghet og brukermedvirkning, sier Toft. 

Nøkkelen er samarbeid
Inn på tunet-verten forteller at prosjektet har vært helt avhengig av godt samarbeid mellom skole, Oppfølgingstjeneste og ikke minst frivillige. 

-    De frivillige har gjort en fantastisk innsats, blant annet har vi hatt god hjelp innenfor byggfag og matlaging for kunnskapsformidling, sier Toft. 

Hun ramser opp aktiviteter som elevene har gjennomført og fått praktisk lærdom av; aktiviteter rundt dyrestell, drive entreprenørskap gjennom dekkenvaskeri, vask av heste- og hundedekken, elevene har bygd gårdsbutikk, jobbet med utstillinger, produsere varer på gården for salg, fått lære om det å utnytte naturens ressurser, markedsføring og kundekontakt, vedlikeholdsoppgaver på gården, gårdsturisme og hagebruk, arbeid med tilbud for barnehager, og ikke minst legge til rette for tilbud for eldre personer med demens på gården. 

-    Etter varierte praktisk arbeid, så vurderes elevene i henhold til lærerplanen, sier Toft.

Ønsker videreførsel
Av de 13 elevene som har deltatt i prosjektet, er det i dag bare én elev som har deler av skoleuka si på gården. 

-    Målet vårt var å hindre frafall og vi ser gode resultater for ungdommene som har deltatt. Med den måloppnåelsen, skulle vi gjerne sett at skolene satset videre på gården som en supplerende læringsarena, sier Toft. 

Hun forteller at videregående skoler har gitt positive signaler om at det kan være ønskelig å kjøpe plasser i framtida. Toft viser også til at det i 2015 kom en egen Nasjonal veileder for Inn på tunet og gården som opplæringsarena, som både Kunnskapsdepartementet og Landbruksdepartementet står bak. 

-    Det er en kjensgjerning at det er mange elever som har behov for praktiske opplæringsarenaer, i tillegg til klasseromsundervisning, avslutter Toft. 

 

Her kan du lese rapporten om Inn på tunet og frafall i skolen