Gå til innholdet
ipt-revisorbesok-haugerud-1
Revisor Tor-Kristian Børstad fra Toten og IPT tilbyder Torill Helgerud i LIer går gjennom sjekklisten for Revisjon.

- En revisjon skjerper deg

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 13.2.2018

Det sier Inn på tunet tilbyder Torill Helgerud i Lier. Hun har hatt revisor Tor-Kristian Børstad på besøk.

ipt-revisorbesok-haugerud-dokumentasjon-1
Torill Helgerud har samlet dokumentasjon om IPT i en perm.

Revisoren fra Toten har samarbeidet med KSL og Matmerk siden det ble startet med revisjoner i 2001.  Han har flest KSL revisjoner. I tillegg har han bedriftsrevisjoner for Nyt Norge, Spesialitet, Frukt og Grøntpakkeri og Lokalmat.

Helgerud Gård ligger idyllisk til i Lier og Torill Helgerud har avtale med Lier kommune om å ta i mot ungdomsskoleelever tre ganger i uka. I tillegg tar hun i mot alle tredjeklassingene i Lier på Landbruksdager en dag i året.
- Noen elever kan være bedre i praktisk arbeid enn i teoretiske fag, her mestrer de hverdagen på en annen måte, forteller Helgerud.

Regodkjenning
I dag besøker revisoren Helgerud Gård for regodkjenningsrevisjon.

Helgerud Gård ble godkjent som Inn på Tunet gård allerede i januar 2014.
Ved regodkjenning har det gått to år siden forrige revisjon.
- Oppfølgingsrevisjoner vil ha et større trykk enn ved første gangs revisjon. Det skal hele tiden skje en utvikling gjennom godkjenningsordninger, derfor er det viktig at tilbyderne følger med, sier Tor-Kristian Børstad.

Krav om dokumentasjon
Det viktigste utgangspunktet for revisjonen er sjekkliste 11 Inn på Tunet. Denne vil som regel komme i revidert utgave en gang pr. år. Denne beskriver litt om begreper- målsettinger, godkjenninger og krav til å bli godkjent, samt revisjoner.
Tor Kristian Børstad starter med å spørre litt om tilbudet, videre litt om hvordan maten lages og hvor. Tilbyder må vise fram skjema om Taushetsplikt og presentere loggføringsrutiner for dagen blant annet.
En del av kravene til gårder som tilbyr Inn på tunet tjenester krever dokumentasjon og denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig og oversiktlig.
Forsikringer, risikovurderinger, sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner er eksempler på rutiner som må være på plass.

Får tenkt gjennom ting
Revisoren etterspør ting han mener bør dokumenteres bedre.
- Jeg synes at tilbudet ditt fungerer ok, men det er viktig å få litt mer av den praktiske biten dokumentert for å få på plass alle krav i forhold til en godkjenningsordning, sier Børstad.
- Ja, hva fikk du ut av revisjonen?
- Du blir skjerpet på noe, så får du en gjennomgang og tenkt gjennom ting. Jeg føler at jeg etterlever det som står på papiret, men kan dokumentere mer skriftlig.
- Det er riktig konklusjon, avslutter revisor.
Revisor skriver rapport fra besøket og revisor kommer fram men en fornuftig frist for lukking av avvik.

Foto:​
Torill Helgerud og mannen driver kjøttproduksjon på gården med kjøttferasen Charolais og Torill har avtale med Lier kommune om å ta i mot ungdomsskoleelever tre ganger i uka.

ipt-revisorbesok-haugerud-kalver-1