Gå til innholdet
ipt-emma-mattisborgen-1
Emmar Helleman driver Inn på tunet gården Mattisborgen. Hestene er sentrale i tilbudet

Ser barna endre seg i Inn på tunet tilbudet

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 2.4.2018

- Læring ut ifra indre motivasjon er en av de viktigste ting man kan tilby. ”Learning by doing”, lære mens man beveger seg i en omgivelse der man føler seg trygg, sier Emma Helleman.

Hun driver Mattisborgen Inn på tunet gård i Brekkom i Fåvang. Gården ligger over 800 høydemeter i Ringebu kommune.

Her tar hun i mot barn, ungdom og unge voksne til ettermiddagstilbud, avlastningshelger, arbeidstrening og ridetimer. Hun samarbeider med nærliggende kommuner som trenger tilbud til barn og ungdom med spesielle behov.

- Det var en avbrutt lærerutdanning i Nederland som førte meg til Inn på tunet her i Norge, forteller Helleman.

Skiftet retning i lærerstudiet

Hun startet utdanningen som lærer i hjembyen Groningen i Nederland. Etter to års studier så hun at hun ikke ville fullføre tredjeåret.

- Jeg ønsket å jobbe med barn, men ikke i skolesammenheng. Jeg så at klasseromsituasjonen ikke var noe for meg. Jeg ønsket å jobbe med barn med spesielle behov.

Plutselig sto hun der i en utfordrende situasjon. Hun endte opp som arbeidende gjest i et melkefjøs i Vinstra. Da oppdaget hun at hun likte å stelle dyr og fant ut at de hadde Inn på tunet studier i Nederland. Hun tok en bachelor i ”Animal management, animals and care”.

- Siste året i studiet fikk jeg praksisplass på Inn på tunet gården Aanekre hos Marita Aanekre i Sør-Fron. I praksisen skulle jeg lage bedriftsplan og da valgte jeg å lage en for min eget Inn på tunet gård. Å drive Inn på tunet gård har vært drømmen lenge. Etter studiet jobbet hun på Aanekre gård i ett år, senere fikk hun jobb som personlig assistent for en bruker på Vinstra. Etter hvert møtte hun samboer Thomas Ødegård som hun nå driver gården sammen med.

ipt-emma-hest-ridebane-1
Hestene er en viktig del av læringsmetoden "Horse boy metoden". Ridebanen ligger nedenfor gården.

Horse boy metoden
De driver med småskala melkeproduksjon der. I tillegg til kyr og kalvene, er kaninene, kattene og hestene Tindra og Alex en viktig del av IPT-tilbudet. Det er en egen ridebane på gårdsplassen som blir flittig brukt i tilbudet. Emma Helleman har spesialisert seg på en egen læringsmetode hun har lært hos hestetreneren Rupert Isaacson i Texas. Nå er hun akkurat blitt godkjent i ”Horse boy metoden”. Metoden er utviklet for barn og unger med autisme og andre sensoriske problemer. Rupert Isaacson er grunnleggeren som fant ut at ridning fungerte veldig bra for sin autistiske sønn. Ved å ri hest eller bruk av andre rytmiske bevegelser (hoppe på trampoline, huskestativ, kjøre akebrett, hengekøye, bli kjørt i en trillebår) åpner ungene seg lettere for læring og kommunisering.

- Ved å ri hesten sammen med en unge foran meg i salen, kan jeg ikke kreve øyekontakt, og er det lettere å unngå å stille direkte spørsmål, forteller Helleman.

- I ridingen utløser hormonet Oksytocin som motvirker stresshormonet Cortisol, som flere i denne gruppen har høy forekomst av. Oksytocin er et lykkehormon som gjør barn med autisme mer villig til å kommunisere, sier Helleman.

Bruker dyr i læring
Hun forteller at egentlig alle barn kan ha stor glede av denne metoden.

- Helst hadde jeg bare spesialisert meg i jobb med barn med autisme, men det er begrenset med tilfeller av barn med autisme i området. Men jeg merker at alle barn og ungdom har gode resultater når det gjelder kontakt med dyr.

De dømmer deg ikke og de er glad i deg uansett, sier Helleman. Hun gir eksempel på at læring går lettere med dyr og brukerne beveger seg sammen med dyra.

- Vi kan for eksempel regne brøk ved å la barn ri på hesten i hele og halve sirkler, for så å legge sammen sirklene til slutt. Det gjelder å være kreativ.

ipt-dyr-emma-mattisborgen-4
Emma Helleman er glad hun tok et valg om å gå litt ut av boksen. Ta noen nye avgjørelser

Må tørre å se andre løsninger
Som Inn på tunet tilbyder jobber Emma på en annen måte, enn i et tradisjonelt klasserom.

- Hva kreves av deg som Inn på tunet tilbyder?
- Du må ha tålmodighet og tørre og ta et skritt tilbake av og til. Du må se løsninger i stedet for problemer, tenke litt utenom det vanlige og finne nye veier dit du skal, sier Helleman.
Hun tenker høyt.
- Jeg syns skolene burde være mye flinkere til å bruke slike tilbud som jeg og mange andre flinke Inn på tunet kollegaer har. Tenke litt ut av boksen. Dersom jeg ikke hadde tatt avgjørelsen om å avbryte mitt studie i Nederland, så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.