Gå til innholdet

Ikke lenger behov for unntak fra løyveplikten

Det er det ikke lenger behov for unntak fra løyveplikten etter Rundskriv N-8/2017.

Som følge av iverksettelsen av lov- og forskriftsendringen 1. november 2020 som fjernet behovsprøvingen av drosjeløyver, er det ikke lenger behov for unntak fra løyveplikten etter Rundskriv N-8/2017 - dispensasjon etter yrkestransportloven § 21 – løyvefritak for transport knyttet til Inn på tunet-ordningen. Alle som oppfyller krav til vandel og økonomisk evne vil kunne tildeles drosjeløyve. De som allerede har dispensasjon kan fortsette ut perioden.

Les mer på Lovdata sin nettside