Gå til innholdet
Inn paa tunet ridning hester

Hvordan bli Inn på tunet-gård?

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Og for å bli en Inn på tunet-gård må denne godkjennes av Matmerk, men hva skal til?

Det er enkelt å søke om godkjenning, men det er viktig at du er kjent med forutsetningene for å kunne bli godkjent før du registrerer deg som søker. 

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Det er lagt opp til en bred definisjon av begrepet gårdsbruk, men tilbydere som driver virksomhet f.eks. med utgangspunkt i nedlagt militærleir og/eller skolebygning, eller driver kennel, kan ut fra det som er sagt ovenfor, ikke godkjennes som IPT-tilbyder. Tilbudet må være knyttet til et gårdsbruk med produsentnummer. Den som søker må også ha et registrert foretak (se www.brreg.no for mer info).

Hvor finner jeg mer informasjon?

Vi har satt sammen en informasjonside (se link nedenfor), hvor du kan bli kjent med forutsetningene for å kunne bli godkjent før du registrerer deg som søker. For at Matmerk best mulig skal kunne hjelpe deg i søkeprosessen ber vi om at du leser informasjonen på disse sidene, og tar stilling til en del spørsmål underveis.

Link til: Bli en Inn på tunet-gård