Gå til innholdet
inn-paa-tunet-ellen-ipt-akershus
Ellen O. Ødegaard er Daglig leder for Inn på tunet Akershus. Foto: Privat

Godkjent IPT-gård gir ikke automatisk markedstilgang

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 26.4.2018

- Det sier Ellen O. Ødegaard i Inn på tunet Akershus. - Man må arbeide godt og offensivt for at de som skal bruke tjenestene finner oss og bruker våre tjenester, sier hun.

Hun forteller at de fleste skoler vet ikke i dag hva IPT er og hvordan de kan bruke gårdenes tjenester.  Inn på tunet Akershus arbeider med markedsføring og salg for sine medlemsgårder.

- Jeg som daglig leder er ansatt for å bruke tiden til å synliggjøre, prate med kommunene, vise hvordan IPT kan tas i bruk (eksempelvis skole, alternativ opplæringsarena),  lage avtaler og vise frem tjenestene og gårdene, dvs. vårt tilbud. IPT Akershus får på denne måten god kjennskap til markedet, i regel kommunen, og dette er nyttig når for eksempel kommunen får akutte behov for tjenester. Da vet de at gjennom IPT Akershus får de tilgang til både Søndre Digerud Gård og andre godkjente tilbydere. 

Arbeidet gir resultater
- Arbeidet gir resultater, Inn på tunet Akershus signerte nå en 4. årig rammeavtale med Ullensaker kommune hvor 8 gårder samarbeider om en større rammeavtale. Vi har organisert oss for å møte markedets behov bedre i dag, vi bli mer synlig og gjør tilgangen til velferdstjenester fra landbruket både enklere og mer kjent, forteller Ødegaard.
Frogn kommune har i tillegg en avtale gjennom IPT Akershus SA med Årungen Utedrift i Ås.
Der har de avtale om Inn på tunet tjenester til brukere fra Enhet for psykososialt arbeid, avdeling psykisk helse og rustjenester.

- Frogn kommune kaller Pilot Årungen Utedrift- Frogn kommune, som «kronjuvelen» i Frogn kommune, sier Ødegaard.

Stort markedspotensiale
- Vårt markedspotensiale er stort, vi har en klar oppfatning av at storsamfunnet trenger oss i enda større grad enn det som brukes i dag. 

Forskning viser at dyr og natur virker positivt på mennesker. Vi har en unik arena på gården, og det er viktig at vi arbeider offensivt og riktig for å bli en foretrukken leverandør i våre markeder, understreker Ødegaard. 

 - Dette betyr ikke at vi alltid lykkes med en gang i å finne deltakere til gårdene, men med kontinuerlig markedsarbeid satt i system og med felles profilering/omdømmebygging øker vi sjansene for at det blir mer bruk av IPT fremover, avslutter Ellen Ødegaard.