Gå til innholdet
ipt-digerud-barn-dyr-1
Sønnen Emil (2) liker å klappe de myke kashmirgeitene på gården.

Gård nr. 400 satser på barn og unge

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 26.4.2018

- Det er fantastisk at vi er i gang som IPT-tilbydere. Det er viktig å satse på rekruttering av gårder, men det er viktig at vi som er godkjent har avtaler, sier Line Digerud Waagsaas.

ipt-digerud-gaard400-3
Line Digerud Waagsas ser at oppvoksende generasjoner har stor glede av dyr.

Søndre Digerud er gård nr 400 til å bli godkjent med Inn på tunet-tilbud.

Vil satse på barn og unge
Da hun ønsket å starte Inn på tunet skulle det være et tillegg til driften som nå er korn og skog. Med fagutdanning som ergoterapeut liker Line å jobbe med mennesker og ønsker å bruker kompetansen hun har.

- Vi måtte tenke alternativ drift av gården. Vi ønsker at en av oss på sikt kan jobbe 100 % med Inn på tunet. Jeg er glad i å jobbe med barn og unge. Det passer inn i hverdagen vår nå som vi har tilrettelagt for dette, forteller Waagsaas. I tillegg snakker hun varmt om hvordan demente kan forlenge livet hjemme og utsette flytting til institusjon.

Hun mener at skolene rundt dem kan ha glede av tilbudet og det samme gjelder Frogn Kommune.

Eksotisk med geit
Hun har åpnet for besøksgård. Hun ser de nye generasjonene som vokser til har stor glede av møtet med dyra på gården; kaniner, hest, geiter, hund og katt.
- Det er eksotisk å få hilse på en kashmirgeit, sier Line. I tillegg  tenker hun på tilbud som utvidet besøksgård, utleie til møtevirksomhet, barnebursdager og sommerleir. Mest av alt drømmer hun om å ha et IPT-tilbud hver dag gjennom hele året, sier Line Digerud Waagsaas.

ipt-digerud-gaard400-1
Line har satt i stand bryggerhuset. Nå ser hun og sønnen Emil (2) etter brukere av tilbudet.

- Det kreves mer kunnskap
De har vært i kontakt med skoler i området og Frogn Kommune.
Myklerud Skole i Frogn var i utgangpunktet positiv til tilbudet, men valgte å ikke ta det i bruk.  Begge svarer på henvendelse at  de er svært positiv til tilbudet men at de ikke har økonomiske rammer innenfor budsjettet. Frogn kommune hadde i tillegg ikke behov for tilbud.

- Når det kommer til budsjett og betaling av regningen så snur de ofte, penger er et hinder, mener Waagsaas.
I tillegg mener hun kunnskapen om handlingsplanen for IPT i kommunene kan økes. Hun har tatt videreutdanning i temaet Kunnskapstranslaksjon; ”Hvordan får teori ut i praksis”. Der brukte hun IPT som eksempel i oppgaven sin.

- Hva skal til for å få kommuner og skoler mer på banen tror du?
- Det er vanskelig å svare på, men som forslag i oppgaven skrev jeg at det trengs mer opplæring til de innenfor kommunene og særlig direkte mot enhetslederne. En slik informering må gjøres kontinuerlig siden det er mye utskifting i stillinger. Hun har i tillegg forslag til at Inn på tunet Akershus kan holde foredrag for enhetsledere og skoler i kommunen.

Hun jobber stadig med å finne brukere av tilbudet på gården Søndre Digerud.
- ”Inn på tunet Akershus” har jobbet aktivt med markedsføring for å skaffe brukere, men det men det er vanskelig å skaffe avtaler, forteller Waagsaas.

- Godkjent IPT-gård gir ikke automatisk markedstilgang, sier Ellen O. Ødegard i Inn på tunet Akershus.

Les mer om gården