Gå til innholdet
Fra venstre: Elin Aarø Strandi fra Aldring og helse, politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet, Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden Aaraas, Bente Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet og Marit Strand fra Matmerk.

Et kvalitetsløft for tilbudet til personer med demens

– Dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til økt livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. Med denne håndboken legger regjeringen til rette for at Inn på tunet-gårder kan gi et enda bedre tilbud til denne gruppen, sa politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet da hun lanserte Nasjonal håndbok i dag.

Landbruksnæringen og helse- og omsorgssektoren tilbyr dagaktivitetstilbud til personer med demens på rundt førti gårder i Norge. Inn på tunet-gårder blir godkjent etter en rekke krav som sikrer et best mulig tilbud. Den nasjonale håndboka for Inn på tunet er et støtte- og oppslagsverk for dagtilbudet som er tilrettelagt for personer med demens, og er utviklet av Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Den sendes i disse dager ut til alle kommuner og godkjente Inn på tunet-tilbydere.
 
 
Bedrer funksjonsevne og livskvalitet
 
– Tjenestene skal bidra til at personer med demens opplever mestring, utvikling og trivsel. Håndboken er et viktig verktøy for Inn på tunet-tilbydere og kommunene som gjør det enkelt å planlegge, etablere og drifte dagaktivitetstilbudet på gårder, sier Dysjaland.
 
– Forskning viser at fysisk aktivitet og kognitiv stimulering i grupper gir bedre funksjonsevne og livskvalitet for personer med demens. Dagaktivitetstilbud som Inn på tunet gir nettopp denne type stimuli. Og uavhengig av hva forskningen greier å fange opp av effekter, skal vi ikke undervurdere betydningen av det vi alle kan se, nemlig at Inn på tunet-tilbud gir gode opplevelser i hverdagen til personer med demens, sier prosjektleder for Demensplan 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad i Helsedirektoratet.
 
 
Tilbud i alle kommuner
 
Fra og med 2020 skal alle kommuner kunne tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens. Her kan Inn på tunet- gårder være med å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov for gode og tilrettelagte arenaer for aktivitetstilbud. I et demensforløp er det viktig med tiltak som ivaretar og stimulerer både hjerne og kropp, og ordninger som Inn på tunet bidrar til nettopp det. I tillegg bidrar det til å gi pårørende litt fritid. Nå skal forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård (2016-2019)» undersøke hvordan et dagtilbud på gård påvirker personer med demens og deres pårørende. Målet er at resultatene fra undersøkelsen vil styrke kvaliteten på dagens tilbud.
 
 
Faktaboks for den nasjonale håndboka
 
  • Gir veiledning for planlegging, etablering og for driften.
  • Gir nye ideer til videreutvikling av tilbudet.
  • Sikrer høy kvalitet på dagaktivitetstilbudet.
  • Er et støtteverktøy og oppslagsverk for IPT-tilbyderne og kommunene.
  • Håndboken kan bestilles på www.aldringoghelse.no