Gå til innholdet
ipt-linnåasve-jarle-unni_w

En opplevelseshelg på Linnåsve betyr alt

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 6.12.2018

Jarle Johnsen fra Steinkjer fikk Parkinson tidlig i 40-årsalderen og demens da han fylte 60. På Linnåsve gård får han komme på opplevelseshelg. Det betyr mye både for han og kona.

ipt-linnåasve-demens-tilbydere
Tilbyderne og gode hjelpere: Inger, Per, Ruth og Ole Sivert.
Om du blir rammet av demens før fylte 65 år, kommer du i kategorien yngre personer med demens.
Linåsve gård hører til Inn på Tunet Trøndelag og her har tre generasjoner tidligere drevet med kyr, og melkeproduksjon på gården. Inger Helene Tisløv Andreassen har  bygd opp et tilbud til yngre demente i form av dagtilbud og opplevelseshelger. Hun er Gårdbruker, aktivitør og bussjåfør. Mannen og foreldrene er gode hjelpere.

For Unni Johnsen fra Steinkjer ble livet endret da mannen hennes fikk Parkinsons og senere demens. Nå bruker Jarle tilbudet på gården hver tirsdag og torsdag og en helg i måneden.
- Tilbudet har endret livet vårt. Selv om jeg har gått fra å være partner til å være omsorgsarbeider og venn, så har vi fått et bedre forhold, sier Unni.
I tillegg gjør tilbudet at hun kan fortsette i 50% stilling som anleggsgartner på Steinkjer Hagesenter.
- Jeg føler meg trygg når Jarle er på Linåsve. Hjemme sover han mye og er mindre aktiv.
 
itp-linnåasve-demens-aktivitet-jarle
Opplever en sorg
Jarle fortsatte i arbeid som rørlegger etter at  han fikk parkinson, men så oppdaget Unni at den kognitive svikten gjorde seg gjeldene.
- Demens er nedbrytende, det er vanskelig å føre en samtale. Han mistet tidsbegrepet, kunne ikke kle på seg og skjønte ikke hvordan enkle redskap som et vater fungerte, forteller Unni.
- I en tidlig fase har folk innsikt i egen situasjon, det er klart det er en sorg i å oppleve at ferdigheter forsvinner, at han mistet førerkortet. Samtidig har han ikke vært deprimert og det er godt, påpeker Unni.
 
ipt-linnåasve-demens-aktivitet-dyr-jarle
Skjønner dyrene
Inger Helene henter brukerne med buss, for henne var det viktig at gården kunne brukes til denne gruppen.
- Nå har vi kontrakt med Steinkjer kommune, med opsjon for hvert år.
Brukerne følger aktiviteter som passer for årstiden. Dyra skal stelles og frukten skal høstes. I tillegg lager de mat og går mye turer.
- Vi må bruke våre kreative kunnskaper og forenkle ting mye i forhold til denne brukergruppen, forteller hun. Unni ser at Jarle trives sammen med dyrene på gården.
- Han skjønner dyrene og har omsorg for disse, forteller hun.
- Vi ser at dyrene er viktig for brukerne. Det gjør godt å ha noe å gå til og føle at man gjør noe nyttig, sier Tisløv Andreassen.
 
ipt-linnåasve-demenstilbud-steinkjer

LINNÅSVE GÅRD: Er tilsluttet Inn på tunet Trøndelag. Nå har boergeiter, høner, haner, canadiske minigriser, kaniner  og vaktler tatt plassen i fjøset. Tre hunder hører også med.


Gode  øyeblikk "sitter" i kroppen
Vi spør Gunn Nordgård som er demenskoordinator Avd. Omsorg i Steinkjer om hva hun ser hjemmeboende og beboere i felleskap kan få ut av tilbudet.
Å få mulighet til å være med på aktiviteter som for hver enkelt oppleves som personlig meningsfull innebærer følelse av mestring og innflytelse.

Om de velger å være med på kjøkkenet og forberede et måltid eller sitter i gapahuken og drikker kaffe fra svartkjel så gir det god følelse av medvirkning og aksept. I tillegg oppleves det som positivt å ha noe å dra til  utenfor egen bolig.

Steinkjer kommune stiller med psykiatrisk sykepleier en dag pr. uke og aktivitør to dager pr. uke. I perioder har de med seg elever som skal bli sykepleiere eller vernepleiere.
-  Hva gir det dem faglig å  bidra inn i et slikt tilbud? 
- De ser hva personsentrert omsorg gir den enkelte av gleder og opplevelser. Det er også gitt tilbakemelding om at flere er overrasket over hva brukerne faktisk er med på (mater høner, koser med dyra, skreller potet, hogger ved) ettersom de har lært de å kjenne som passive og innesluttet fra bofellesskapet de kommer fra.

Å erfare at gode øyeblikk «sitter» i kroppen også etter at de har kommet hjem, bidrar til å synliggjøre velvære og mindre uro hos brukerne, sier Gunn Nordgård.