Gå til innholdet
Inn pa tunet miljo tilbud demente

Bollestad viser til "Inn på tunet"

Regjeringens tiltakspakke for sårbare barn og unge gir muligheter og landbruks- og matminister Olaug Bollestad viser til "Inn på tunet" som aktuelt tilbud for disse gruppene.

I forbindelse med regjeringens tiltak retta mot sårbare barn og unge, vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad peke på Inn på tunet som aktuelle tilbud for disse gruppene. Inn på tunet har lange tradisjoner for å levere tilbud til barn og unge med spesielle utfordringer og behov.

Les mer på Regjeringens nettside