Gå til innholdet
jostua-bele ipt
Viderefører tilbudet: Solveig Hagelund og Helga Bele har videreført avtalen med Surnadal kommune og har laget ny brosjyrer.

-Vi er godt fornøyd med å fortsette med dagaktivitetstilbud Inn på tunet

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 30.1.2018

Helga Bele og Solveig Haglund i Surnadal er begge godkjente Inn på Tunet-tilbydere. De har videreført avtalen med Surnadal kommune om Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

jostua-bele masstua-1
Masstuå: Det nyet huset kaller de ”Masstuå” ( dialekt: matstue, rom der en lager mat). Foto: Edvard Bele Sæterbø, AERA Film.

-Vi er godt fornøyd, en langsiktig avtale gjør det mer forutsigbart for oss, forteller Helga Bele som har investert i nye lokaler ved Bele, Jostua i Bæverfjord.
- Vi er takknemlig og gleder oss til å jobbe videre med disse oppgavene. Det er meningsfullt og givende.

 

I tillegg er jeg glad for støtten fra Innovasjon Norge til nyinvesteringen.  Jeg regner med at jeg ikke hadde fått støtte hadde de ikke hatt tro på prosjektet, forteller Bele.

Nytt hus, nye muligheter
Helga Bele og Solveig Haglund har samarbeid med Surnadal Kommune. To dager i uka hver åpner de gårdene sine for aktiviteter. Brukerne er hjemmeboende personer som ønsker mer aktivitet i hverdagen. Målgruppen er personer som strever med hukommelsen eller lignende. Det er ønskelig å få med personer i en tidlig fase av demens sykdom, men de tilpasser tilbudet etter deltakernes behov. De har hatt tilbudet siden 2012. I tillegg har Solveig og Helga i 2016 og 2017 hatt et samarbeid med Integreringseininga i kommunen, hvor de har tilbudt etablereropplæring for innvandrere. Dette er et prosjekt med støtte fra IMDi. Solveig har og et allmennpedagogisk tilbud til Øye skole. Helga har tilbud for barnevern.
For Helga vil et nytt hus rettet mot IPT tilbudet lette hverdagen både for de som tilrettelegger og for deltakerne. Huset har stue, kjøkken, bad og soverom i 1.etg som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. De kaller huset ”Masstuå” ( dialekt: matstue, rom der en lager mat).

jostua-bele baking-1
Matlaging skaper trivsel. Foto: Helga Bele.

Finner nøkkelen til trivsel
De to tilbyderne henter deltakerne personlig. På den måten blir de godt kjent med hver og en.
- Smått er godt, sier Helga og Solveig og forteller at de har grupper på maks tre deltakere per dag. Dette gjør at alle deltakerne blir sett og får en aktiv dag som passer for seg.

- Vi hadde ei sprek dame som ikke helt forstod hvorfor hun skulle på tunet for å gå på tur, det var noe hun var flink til å gjøre hjemme. Etterhvert fokuserte vi mere på baking og matlaging og da økte trivselen forteller Helga Bele.
Hun mener det er viktig å finne nøkkelen til trivsel og mestring blant deltakerne.
- Det er fine dager, vi er kjempeheldig som får lov til å finne fram til det deltakerne trives med. Vi blir kjent med mange fine folk, forteller Helga Bele.

Aktiviteter vekker minner
- Ja, hva kan være nøkkelen til trivsel?
- Personer med demens sykdom mister det nære minnet. På gårdstunet finnes det mange muligheter for aktiviteter. Det er vår oppgave å finne fram til den enkelte deltakers interesser og legge tilrette for at de skal føle mestring. På tunet finnes mange ting som vekker tidligere minner og kjente oppgaver kan tilpasses, forteller Helga Bele.
De kan stelle i grønnsakhagen, hente egg eller lage kjente retter; Dravle, mølsgraut og spannost vekker minner om både smak og lukt. Å gå å se etter kyr og hester,
Små reparasjoner og vedarbeid er også populære aktiviteter sier Bele.

ulike aktiviteter-jostua
Tilrettelegger for mestring: - Nøkkelen er å tilrettelegge aktivitetene for mestring, forteller Helga Bele. Væren Donald Trump liker å bli klødd bak øret og en rullator kan brukes til så mangt.
Flere gode samarbeid
De ønsker å trekke fram flere gode samarbeid. De er tilknyttet tilbyderorganisasjonen Inn på tunet Møre og Romsdal (www.innpatunetmr.no ).

- Dette er et godt nettverk for Inn på tunet-tilbydere i hele vårt fylke. Her kan vi utveksle ideer og spore til en felles innsats mot aktuelle kjøpergrupper, fremhever Bele. I tillegg fremhever de også samarbeidet med Surnadal kommune. De har jevnlige arbeidsmøter med fagfolk kommunen og setter stor pris på det gode samarbeidet.
I tillegg synes de det er en styrke å være to i arbeidet.
- Vi har begge våre styrker og vi er flinke på ulike felt, avslutter Helga Bele.

Har du lyst til å følge disse kan du gå inn på facebooksiden deres ”Inn på tunet Surnadal”.