Gå til innholdet
ipt-torill-ambsodegaarden-2

- Nå ser jeg mulighetene og ikke begrensningene

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 15.10.2018

Torill (43) fikk diagnosen manisk depressiv og bipolar i voksen alder. Det å få jobbe på Ambsødegården i Ringsaker fikk orden på hverdagen hennes igjen.

Det er Inn på tunet tilbyder Ann-Eli Saue som står for det viktige helsetilbudet.
Hun ble godkjent Inn på tunet bruker i 2015. Hun måtte selv finne noe annet å gjøre etter å ha fått hjerneslag. Fra å gå som banksjef i  Sparebanken Østlandet på Hamar startet hun med Inn på tunet. Nå har hun tilbud til barn og unge og  i disse dager er  hun i dialog med kommunen for  å få på plass et tilbud for demente.

Gjorde flere dårlige valg
For Torill ble det et liv med konsentrasjonsproblemer og indre uro. Det førte til mange tilfeldige jobber. Hun tok flere dårlige valg. Etter hvert opparbeidet hun seg en inkassogjeld. Hun har to døtre, den minste datteren var da 9 år. Boligtilbud på campingplass og hospits takket hun nei til av hensyn til datteren.
- Det er det klassiske som flere unge kommer opp i.  Jeg fikk medisinsk diagnose i 2014 og tilbud om å komme hit på arbeidstrening høsten 2015. Jeg var langt nede når jeg kom hit, men Ann-Eli la opp arbeidsdagen slik at jeg endelig kunne føle mestring, forteller Torill.
I tillegg hjalp Ann-Eli henne med gjeldssanering og sammen tok de kontakt med de riktige instansene; namsmannen, NAV og husbanken.
-I jobben i Sparebank1 har jeg jobbet med bedriftsmarkedet og store anbud for stat og kommune,  innkassogjelden hennes var nesten for småpenger å regne, forteller Ann-Eli Saue.
 
ipt-torill-ambsodegaarden-4
Fikk ansvar
Hun var med i tilbudet hos Ann-Eli helt fram til juni 2017. Nå har hun fått tilbud om å jobbe som tilkallingsvikar i stallen.
Hun mener det var bedre å være med der enn å sitte hjemme og bekymre seg.
- Det var godt å komme seg ut fordi i en slik situasjon isolerer du deg ofte mer enn du bør.
På gården fikk hun ansvar for stallen og hestene. I tillegg har hun lært mye om grønnsakdyrking , hagearbeid og vedlikehold på gården. Hun har snekret,  laget mat og saftet.
- Nå kommer jeg tilbake hver jul og baker lefser her. Det kunne jeg ikke før, forteller Torill.
Hun mener at Ann-Eli og tilbudet har betydd uendelig mye for henne.
- Hun ser ting veldig godt, hadde jeg en dårlig dag så kunne jeg få fem minutter for meg selv. Hun har vært en god støttespiller både her og privat. Hun lærer meg å ikke kose med de negative tankene.
- Her lager vi oss små suksesser, det er viktig med mestring, understreker Ann-Eli.
 

Må tørre i behandle folk ulikt
Selv vet hun hva det vil si å havne i en usikker situasjon. Etter hjerneslaget som førte til lammelser og sviktende hukommelse så måtte hun trene seg opp og tenke nytt. Jeg måtte tenke på hvor mange muligheter jeg hadde igjen.
- Hva gjør jeg nå med livet mitt?  Hun og mannen solgte privatboligen i Brumunddal og kjøpte Ambsødegården i Gaupen i Ringsaker.
I tillegg til å jobbe i bank har hun vært lærer i videregående skole og blant annet  undervist i privat økonomi. Kompetansen har hun brukt aktivt i forhold til brukerne av Inn på tunet tilbudet.

- Jobben min handler om å bygge opp mennesker og bygge opp tillit.  Vi må tørre å ta ansvar for enkeltskjebner og behandle dem på ulik måte i forhold til deres behov, sier hun.
- Jeg tror det handler om en bevisstgjøring i samfunnet. Vi må ta i bruk gården som en profesjonell arena. Vise hvilke ressurser vi har der.
Her kan de tåle å gjøre en feil og det må de for å skape den ordentlige mestringsfølelsen, sier  Ann-Eli.

Drømmer
Som et resultat av gjeldssanering og innvilget husbanklån har Torill kjøpt et eget lite bo/småbruk. Som følge av diagnosen blir hun fort sliten, hun er nylig erklært arbeidsufør, men restarbeidsevnen bruker hun hjemme på småbruket og på gården hos Ann-Eli. I tillegg har hun lært å porsjonere ut kreftene.
- Hva drømmer du om Torill?
- Jeg håper jeg kan bruke småbruket mitt til ett eller annet en gang, være min egen sjef. Gjerne under Ann-Eli. Torill smiler.
- Jeg gir meg ikke så lett. Mottoet mitt  fra Pippi  henger på veggen hjemme
 ”- Det har jeg ikke gjort før, så det greier jeg sikkert” . Mormor sier alltid at ”jeg ruller meg innat”.
 
ipt-torill-ambsodegaarden-1