Gå til innholdet

Håndbok for kjøp av IPT tjenester HIHM-2013

Håndbok for de som vurderer IPT til unge og voksne personer som av ulike grunner har falt ut eller står i fare for å falle ut av utdannings- eller arbeidsmarkedet.