Gå til innholdet

Kunnskapsbank

Her finner ut et utvalg fagstoff som er relevant for Inn på tunet.

Tjenesteområder
Utgiver
1 Nasjonal håndbok. Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens
PDF Helse og omsorg

Offentlig (2016)

1 Nasjonal håndbok. Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

1 Nasjonal Veileder Inn på tunet 2015
PDF Barn og unge Organisering Andre

Offentlig

1 Nasjonal Veileder Inn på tunet 2015

1 Veileder Grønt arbeid
PDF Helse og omsorg Organisering Rehabilitering Psykisk helse

Offentlig (2018)

1 Veileder Grønt arbeid

1 Veileder Grønt arbeid. Inn på tunet som tilbyder.
PDF Helse og omsorg Organisering Psykisk helse Rehabilitering

Offentlig (2018)

1 Veileder Grønt arbeid. Inn på tunet som tilbyder.

Aktør og markedsanalyse NILF-2013
PDF Organisering

NILF

Aktør og markedsanalyse NILF-2013

Arbeid og psykisk helse - NAV 2010
PDF Helse og omsorg

Offentlig

Arbeid og psykisk helse - NAV 2010

Bestillerkompetanse Inn på tunet - Steinkjer kommune
PDF Barn og unge

Offentlig

Bestillerkompetanse Inn på tunet - Steinkjer kommune

Bruk av alternative læringsarenaer i grunnskolen - Utdanningsdirektoratet 2010
PDF Organisering

Offentlig

Bruk av alternative læringsarenaer i grunnskolen - Utdanningsdirektoratet 2010

Bruker spør bruker, en evaluering - Mental helse 2007
PDF Organisering

Offentlig

Bruker spør bruker, en evaluering - Mental helse 2007

Du må så før du høster - SNV/aetat/Bygdeforskning 2005
PDF Psykisk helse

Forskningssenter

Du må så før du høster - SNV/aetat/Bygdeforskning 2005

Etter skoletid - Prosjektrapport Re kommune 2006
PDF Barn og unge

Offentlig

Etter skoletid - Prosjektrapport Re kommune 2006

Forskning og kompetanse for Inn på tunet  UMB-2013
PDF Organisering

UMB

Forskning og kompetanse for Inn på tunet UMB-2013

Green care in Nordic countries UMB 2012
PDF Organisering

OffentligUMB

Green care in Nordic countries UMB 2012

Grønn omsorg med dyr - UMB/UiO 2003
PDF Psykisk helse

UMBAndre

Grønn omsorg med dyr - UMB/UiO 2003

Grön omsorg CMA 2009
PDF Organisering

UtenlandskeAndre

Grön omsorg CMA 2009

Håndbok for kjøp av IPT tjenester HIHM-2013
PDF Organisering

Andre

Håndbok for kjøp av IPT tjenester HIHM-2013

Handlingsplan KRD/LMD 2013
PDF Organisering

Offentlig

Handlingsplan KRD/LMD 2013

Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens
PDF Helse og omsorg

Offentlig

Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens

Inn på tunet - kommunikasjonsstrategi
PDF Andre

Offentlig

Inn på tunet - kommunikasjonsstrategi

Inn på tunet. Kompetansebehov og -tiltak
PDF Organisering

Andre

Inn på tunet. Kompetansebehov og -tiltak