Gå til innholdet

VI I SAMSPILL - ØYGUN STJÄRNE NODELAND

Foretak:
VI I SAMSPILL - ØYGUN STJÄRNE NODELAND , KOPPERØD GÅRD, 1798 AREMARK
Driftsenhet:
01180059 99
Orgnr:
911689243
E-post:
Webside:
Mobil:
45100700
Kommune:
0118 AREMARK
Fylke:
Østfold
Status Matmerk:
Godkjent fra 26.06.2018
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Øygun Stjärne Nodeland
tlf. 45100700
post@viisamspill.no

Beskrivelse:

"Vi i samspill" er en virksomhet på Kopperød gård i Aremark kommune som tilbyr en alternativ skolehverdag for barn som ikke har utbytte av et ordinært skole eller barnehage tilbud. På gården vil barna lære gjennom tilrettelagte og kvalitetssikrede aktiviteter. Hverdagen vil bestå av samspill mellom dyr, natur og mennesker der tilrettelegging for hvert enkelt barn står sentralt. Innehaver er utdannet spesialpedagog og kan derfor utføre spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven $ 5-7 og 5-1. Tilbudet kan inkludere veiledning til foreldre samt personalet i barnehage og skole.

Innehaver benytter konfluentpedagogisk arbeidsmetode der alle prosesser innen veiledning, læring og undervisning skal arbeide mot samme mål. Konfluentpedagogikk som metode er en erfaringsbasert metode der en lærer gjennom å prøve ut, utforske og erfare. Det bygger på prinsippet: " Å lære er å oppdage". Det vektlegges at undervisningen skal gjennom flere innfallsvinkler tilrettelegge for læring som gir mening for eleven. De skal ikke bare tilgene seg kunnskap men også sette læringen i sammenheng med livet ellers slik at det gir mening for dem.
Dagen starter med felles frokost etterfulgt av morgenmøte der alle elever og ansatte samles og lager en struktur for dagen. På dette morgenmøte bruker vi dagtavle aktivt og avklarer roller slik at alle vet hva som er forventet og opplever en trygghet rundt hva som skal skje. Morgenmøte kombineres med rogivene aktiviteter som musikk, tegning, maling, leire, mindfulnessøvelser og yoga.

Hesteassistert læring:
I interaksjon med hest har elevene mulighet til å lære om seg selv i samspill med andre. Hesten gir en ærlig respons på menneskets atferd og vil derfor kunne gi nyttig læring for barn som strever med oppmerksomhet, sosiale og emosjonelle vansker, konsentrasjonsvansker, lavt selvbilde, traumereaksjoner, tilknytningsvansker, spiseforstyrrelser m.m.
I hesteassistert læring arbeider vi mye med hesten på bakken med ulike aktiviteter både i og utenfor stallen. Målet er å bruke hesten som en faslitator til læring. Når barn strever med høy følelsesaktivering kan de ved hjelp av hesten lære å regulere seg ned og få gode erfaringer av å være i samspill. I relasjon med hesten vil barnet kunne erfare selvaksept og lære selvstøtte som kan bringes med til andre situasjoner i livet.

Skoggruppe:
Skoggruppemetoden gir barna muligheter til å ta aktivt del i sine resursser, bruke alle sansene og til å ta aktivt del i sin egen læring. Skoggruppemetoden har hovedmål som er fordelt på 7 punkter:
1. Ivareta barnets totale utvikling
2. Gi barnet autentiske opplevelser
3. Gi nærkontakt- barn/voksen, barn/barn.
4. Gi en fast ramme og struktur som bygger på en tredeling.
5. Gi barnet utfordringer det er modent for.
6. Være en metode hvor ny læring kan sees i sammenheng med og overføres til barnas hverdag.
7. Forebygge lese og skrivevansker.
Skogruppemetoden egner seg godt for barn med språkvansker, sosiale vansker, konsentrasjonsvansker, motoriske vansker, barn med autisme, adhd, barn med samspillsvansker, minoritetsspråkelige barn m.m.
Metoden bygger på en tredeling som kalles PLAGG-sekvenser. Detter omhandler forberedelse til tur, gjennomføring av tur og gjenkalling etter tur.

Lunsjgruppe: Mat og helse er et av våre primærbehov som er nødvendig for at kroppen og hjernen skal fungere optimalt. Gjennom lunsjgruppe lærer elevene mye om kosthold og helse gjennom praktisk arbeid. Elevene har mulighet til å benytte mat fra gården og vil kunne tilegne seg kunnskap og ernæring gjennom erfaring. Her har vi mulighet til å fokusere på læring og tema som matematikk, norsk, språkstimulering, kultur, sosiale spilleregler osv. Mat er ofte knyttet til følelser og det er ikke uvanlig at mennesker som strever også opplever en ubalanse i kostholdet ved at de overspiser, spiser lite, kaster opp eller spiser usundt. I avslappende omgivelser på gården vil vi i lunsjgruppe kunne normalisere forholdet til mat ved å benytte sansene og vekke kontakten med kroppen og kroppens primærbehov til livet igjen. Gjennom måltidet trener vi også på konsentrasjon og sosiale spilleregler gjennom en naturlige situasjon som lett kan overføres til barnets liv.

Dyreassisterte aktiviteter og praktiske arbeid på gården: Gjennom praktisk arbeid og kontakt med dyrene vil elevene kunne ta i bruk læring på en ny måte. Kontakt med dyr og natur har en helsebringende effekt som senker hjerterytmen, frigjør gode hormoner og reduserer stress. Når barnet strever i samspill med mennesker kan han eller hun får nye erfaringer i møte med dyr det en både kan ivareta og bli ivaretatt. Her kan elevene få nye erfaringer og mestringsfølelse i fag som han eller hun opplever å streve med. Å lese blir lettere med en hund på fanget, matte blir mer meningsfylt når en kan benytte det i praksis og det blir lettere å samhandle når en blir sett og akseptert av firbeinte.
På gården vil vi kunne bruke praktiske utregninger som måling av hestens vekt, lage individuelle forplaner og innkjøp, regne ut tidsbruk av gjøremål, beregne antall kilo på grønnsaker osv. Gjennom individuell tilpassede oppgaver vil barnet oppleve mening og mestringsfølelse.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.