Gå til innholdet

Sogn Jord- og Hagebruksskule

Foretak:
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SKULEADMINISTRASJON, LØNS- OG REGNSKAPSTJENESTA, 6863 LEIKANGER
Driftsenhet:
14210053 01
Orgnr:
974778599
E-post:
Webside:
Telefon:
57637100
Mobil:
97591185
Kommune:
1421 AURLAND
Fylke:
Sogn og Fjordane
Status Matmerk:
Godkjent fra 13.01.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 Aurland, Tlf: 57637100

Beskrivelse:

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket er det viktigaste klasserommet og heile garden er økologisk driven. Inn på tunet på SJH har som mål å betre fysisk og psykisk helse gjennom variert praktisk arbeid og aktivitetar på skulegardsbruket. Det er fokus på meistring, utvikling og trivsel i eit sosialt fellesskap. Tilboda er tilrettelagt den enkelte brukar og kvalitetssikra. Ein følgjer årstida på garden og arbeidar i ulike delar av gardsdrifta på SJH: Hagebruk, gartneri, fjøs, hest, kompostplass, verkstad, utmark m. m. Brukarane av IPT arbeidar side ved side med sin arbeidsleiar, men får meir og meir sjølvstendige arbeidsoppgåver og ansvar. IPT har eige hus på garden, det gamle «Kommunehuset», som møtestad og for å gjere ulike aktivitetar innandørs: Matlaging, kunst, handtverk og undervisning.

Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.