Gå til innholdet

BJØRN UHLEN

Foretak:
BJØRN UHLEN, TORPOVEGEN 86, 3579 TORPO
Driftsenhet:
06190667 00
Orgnr:
974278413
Mobil:
48107724
Kommune:
0619 ÅL
Fylke:
Buskerud
Status Matmerk:
Godkjent fra 07.06.2013
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

For mer informasjon kontaktes gårdbruket direkte, gjerne på e-post.

Beskrivelse:

På Uhlen gård har vi meningsfylte aktiviteter uten arbeidspress, men med mestringsopplevelse og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser.

Været og årstidene bestemmer hvilke aktiviteter som foregår.
- Kontakt med dyr som igjen gir økt selvtillit og livskvalitet.
- Fysisk aktivitet.
- Deltagelse i gårdens drift og gjøremål.
- Trivsel og glede.
- Naturopplevelser.
- Sosialt fellesskap.
- Tilbud til ulike brukergrupper.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.