Gå til innholdet

Søstrene Kjevik

Foretak:
SØSTRENE KJEVIK DA, TVEITEVEIEN 51, 4849 ARENDAL
Driftsenhet:
09060085 01
Orgnr:
994934600
E-post:
Telefon:
98886610
Mobil:
90094907
Kommune:
0906 ARENDAL
Fylke:
Aust-Agder
Status Matmerk:
Godkjent fra 26.05.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Kriminalomsorg
Rusrelatert omsorg
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Beskrivelse:

Østre Tveite gård er en arena for mestring, læring, utvikling og trivsel.

Vi er godkjent som "inn på tunet" tilbyder og Aust-Agders første 4H gård.

Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.