Gå til innholdet

Elisabet Selås

Foretak:
STIG RUNAR STØRDAL, STØRDAL, 7316 LENSVIK
Driftsenhet:
50160181 00
Orgnr:
982953685
E-post:
Telefon:
72492936
Mobil:
94134988
Kommune:
5016 AGDENES
Fylke:
Trøndelag
Status Matmerk:
Godkjent fra 27.04.2015
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

For mer informasjon kontaktes gårdbruket direkte, gjerne på e-post.

Beskrivelse:

Størdal er et "levende gårdsbruk", der vi ønsker å ta imot barn og ungdom for å bidra til at de får en meningsfylt dag. Kort fortalt, kan vi tilby aktiviteter på mange områder:

STELL OG HÅNDTERING AV HUSDYR
Sauer
Hester (ponnyer)
Høns
Hunder
Katter
(«Sommergris»)

JORDBRUK
Kjøkkenhage
Hagebær
Hageblomster
Grasdyrking
Beitebruk

UTMARK
Tilsyn av dyr på beite
Bær
Sopp
Trær/planter
Geologi

TRADISJONER
Matauk
Slakting
Konservering av mat
Baking

VEDLIKEHOLD
Maling
Småreparasjoner med ulik redskap
Hagearbeid

ANNET
Båt/fiske
Planlegging av gjøremål gjennom året knyttet til vær/klima/dyresykluser/plantevekst
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.