Gå til innholdet

Sogn Jord- og Hagebruksskule

Foretak:
VESTLAND FYLKESKOMMUNE OPPLÆRING OG KOMPETANSE, SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE, SKULEVEGEN 24, 5745 Aurland
Driftsenhet:
46410033 01
Orgnr:
974778564
E-post:
Webside:
Telefon:
97591185
Mobil:
97591185
Kommune (nr):
Aurland (4641)
Fylke:
Vestland
Status Matmerk:
Godkjent fra 13.01.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Arbeidstrening og rehabilitering, Andre tjenester
Arbeidstrening og rehabilitering Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

For mer informasjon kontaktes gårdbruket direkte, gjerne på e-post.

Beskrivelse:

Tilbod på SJH 2020 Tilrettelagt arbeid for menneske som har nedsett funksjonsevne. Arbeidstrening for vaksne innan helse og psykiatri. Inn på tunet SJH, har som mål å betre fysisk og psykisk helse gjennom variert praktisk arbeid og aktivitetar på skulegardsbruket. Det er fokus på meistring, utvikling og trivsel i eit sosialt fellesskap på skulegardsbruket. Tilboda er tilrettelagt den enkelte brukar og kvalitetssikra. Ein følgjer årstida på garden og arbeidar i ulike delar av gardsdrifta på SJH: Hagebruk, gartneri, fjøs, eldhus/kjøken, kompostplass, verkstad, utmark m. m. Brukarane av IPT arbeidar side ved side med sin arbeidsleiar, og får meir og meir sjølvstendige arbeidsoppgåver og ansvar. IPT har eige hus på garden, det gamle «Kommunehuset», som møtestad og for å gjere ulike aktivitetar innandørs: Matlaging, kunst, handtverk og undervisning. Det er mogleg å kjøpe middag i kantina.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.