Gå til innholdet

Ramnes Søndre gård

Foretak:
GEORG SKJEGGESTAD, RAMNES SØNDRE, 3175 RAMNES
Driftsenhet:
07161713 01
Orgnr:
913258509
E-post:
Telefon:
48887061
Mobil:
48887061
Kommune:
0716 RE
Fylke:
Vestfold
Status Matmerk:
Godkjent fra 17.06.2016
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Rusrelatert omsorg
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Ramnes Søndre gård
Ramnesveien 849, 3175 Ramnes
telefon : 97 40 43 29
mail : ingunn@ramnessondre.no

Beskrivelse:

Ramnes Søndre gård

BESØKSGÅRD - med hjerte for kulturarv, mattradisjoner og bærekraft.
Dyr - grønnsaker - bakerovn - ull.

Vi tilbyr en trygg og innholdsrik arena for gode gårdsopplevelser og mestring.
Et helsefremmende aktivitetstilbud. Vår målgruppe er barn, ungdom, unge voksne, samt personer som har vært lenge utenfor arbeid og sosialt liv grunnet depresjon og angst. Vi har også tilbud til hjemmeboende personer med demens.
Det er lagt til rette for nære, gode møter med dyra og aktiviteter/ arbeid følger livet på gården året igjennom. De som deltar i tilbudet vårt opplever å føle mestring og mestringstro, anerkjennelse, styrket selvfølelse, fellesskap, trivsel og glede.

INN PÅ TUNET - vi tilbyr et helsefremmende aktivitetstilbud. De som deltar i tilbudet vårt opplever mestringstro, styrket selvfølelse, felleskap og trivsel. Dyra har en vesentlig rolle, men vi bruker hele gården med sitt mangfold. Det gir oss unik mulighet til å legge tilrette for den enkelte.


GRØNNSAKHAGEN vår tilbyr - rein mat fra jordet til bordet. Mattradisjoner og bærekraft.

GÅRDSBUTIKKEN tilbyr garn og skinnfeller fra egne sauer (gammelnorsk spælsau), unikt håndarbeid, økologisk mangfold, kaffe, te, krydder, honning, saft, mel, egg, kjøtt

FJØS-STUA og BAKSTEROMMET vil vokse frem etterhvert nå . Vi ser frem til å ta besøkende med på bakst og foredling av frukt/grønt.

ÅPEN BESØKSGÅRD - Kvalitetstid for hele familien. Arrangeres gjennom året og annonseres på Facebook siden vår.

BARNEBURSDAG - Vi har et unikt bursdagstilbud. Barna får en minnerik opplevelse.

Besøk gjerne facebook siden vår, Ramnes Søndre gård - Besøksgård og Gårdsbutikk. Her ligger det mye informasjon og bilder.


Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.