Gå til innholdet

LILLEHEIL OMSORG OG AKTIVITETSGÅRD ANN HELEN DANIELSEN HOLM

Foretak:
LILLEHEIL OMSORG OG AKTIVITETSGÅRD ANN HELEN DANIELSEN HOLM, HOLMSVEIEN 1709, 7982 BINDALSEIDET
Driftsenhet:
18110133 99
Orgnr:
918800204
E-post:
Mobil:
97005954
Kommune (nr):
BINDAL (1811)
Fylke:
Nordland
Status Matmerk:
Godkjent fra 03.10.2017
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Terapi/Terapiridning
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Ann-Helen Holm

Beskrivelse:

Dette er et tilbud til barn og unge.
Det skal være et pedagogisk tilrettelagt tilbud.
Det skal være en plass der brukeren kan føle seg trygg og kan føle seg hjemme.
Der læring skjer gjennom praktisk sansefylte opplevelser på gården og i omgivelsene rundt.
Kan gi tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov og barn og voksne med talevansker.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.