Gå til innholdet

LEKVOLLHAGAN

Foretak:
DALSBØ ESPEN, LEKVOLLHAGAN, TØSTILIA 65, 2330 VALLSET
Driftsenhet:
04174311 01
Orgnr:
998003113
E-post:
Webside:
Mobil:
99124377
Kommune:
0417 STANGE
Fylke:
Hedmark
Status Matmerk:
Godkjent fra 19.09.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Terapi/Terapiridning
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Lekvollhagan
eller
Skolens ledelse, BUP, PPT vedr pedagogisk tilbud.
Saksbehandler Helse- og omsorg eller saksbehandler barnevernstjeneste vedr avlasting og fritidsaktiviteter
Saksbehandler NAV eller Stangehjelpa vedr psykisk helse og Hesteassistert psykoterapi.

Beskrivelse:

HELSEFREMMENDE KUNNSKAPSBASERT TILBUD
FOR BARN & FAMILIE
I ET HJEMMEKOSELIG OG NATURLIG MILJØ

Lekvollhagan AS eies og drives av Annett og Espen Dalsbø. Det har vært IPT drift på gården siden 2012.

Annett er utdannet sykepleier og studerer for tiden psykisk helsearbeid ved HINN. I tillegg har hun spesialisering innen utredning, observasjon og veiledning ved RBUP og innen dyreassistert og hesteassistert intervensjon ved NMBU. Espen har økonomi- og administrasjonsutdanning i tillegg til etatsutdanning fra Forsvaret.
Bedriften har 8 ansatte med til sammen bred kompetanse og erfaring innen utviklingspsykologi, tilknytningsteori, læringspsykologi og adferdspsykologi, kognitiv psykologi, kommunikasjon med fokus på sosial utvikling og empati hos barn og unge, skolevegring, pedagogikk småbarn-barn-unge, kunst og håndtverk, steinerpedagogikk, økologisk hagebruk, yoga for barn, friluftsliv, rekreasjon og helsefremmende arbeid, rehabtrening, agronom, sosialpedagogikk, dyreassistert terapi, sykepleier, helsefagarbeid.

Lekvollhagan Gård ligger idyllisk til i Vallset -litt oppe på berget med Mjøsgløtt og utsikt utover flatbygda Stange, Hedmark. Ca. 45 min nord for Oslo Lufthavn, 20 min sør for Hamar. 10 min nord/øst for Tangen stasjon. 30 min sørvest for Elverum via Løten og 60 min nord for Kongsvinger, via Skarnes.

På gården bor det hester, høns, griser, storfe, hunder, katter og kaniner.

Boligen «Jordbærstua» benyttes i forbindelse med oppholdene. Boligen, som nylig ble oppusset, har 2 soverom (7-8 sengeplasser), stue, bad, kjøkken, samt et personalrom. Boligen tilfredsstiller gjeldende krav og er godkjent av Stange Kommune.

Prosjektering
I tillegg til eksisterende IPT bolig «Jordbærstua», er det prosjektert en bolig med 2 enheter (gamle låven), i samarbeid med Stange kommune, Miljørettet helsevern, Arbeidstilsynet, Mattilsynet. Del 1 ferdigstilles vår 2018 og del 2 vår 2019.

Enheten er døgnbemannet med 2-4 voksne som arbeider i team. Vakttyper; medlever, langvakt og kortvakt. Deltagerne vil derfor i stor grad møte de samme voksne. Bedriften følger Arbeidsmiljøloven.

Vi benytter fagsystem i forbindelse med håndtering av personopplysninger i henhold til den nye personopplysningsloven datert mai 2018.

Vi følger forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Vi krever fremvisning av politiattest og signering av taushetserklæring av de ansatte før oppstart.

Vi arbeider systematisk med HMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften).

Vi er behjelpelig med å hente og bringe barn og unge, enten i forbindelse med skole, hjem eller annet avtalt sted

Vi er tilgjengelig på telefon 365 dager i året, 24 t i døgnet.

Vi samarbeider i dag med Hamar, Løten, Elverum, Ringsaker, Kongsvinger og bydeler i Oslo Kommune.

Vi tilbyr dag- og døgnopphold for barn og familie;

*Psykisk helse: Hesteassistert psykoterapi og aktivitet
*Barnevern; Avlastning, ferie og ettermiddagsaktivitet, vertsfamilie og fosterfamilie
*Helse og Omsorgstjenester; Avlastning, ferie og ettermiddagsaktivitet
*Skole og barnehage; Pedagogisk læringsarena, kombinert med psykisk helsearbeid


Nettbutikken ullvotten.no er et arbeidstreningstiltak tilknyttet gården, i samarbeid med bl.a Kreftforeningen, Mental Helse, Røros Tweed og Rauma Ullvarefabrikk.

Vi er HMS og KSL godkjent Inn På Tunet Gård i tillegg til godkjenning hestehold.

Velkommen til en hyggelig prat
og et avtalt gårdsbesøk med omvisning og informasjon.

Lekvollhagan utvikles i samarbeid med Innovasjon Norge, Hamarregion Utvikling og Næringssjefen i Stange Kommune.

Oppdatert april 2018
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.