Gå til innholdet

Brita Lill Olastuen

Foretak:
ROAR NYBAKKEN, TRANGENVEGEN 218, 2270 FLISA
Driftsenhet:
04251403 01
Orgnr:
984200242
E-post:
Mobil:
99517141
Kommune:
0425 ÅSNES
Fylke:
Hedmark
Status Matmerk:
Godkjent fra 18.03.2013
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Kriminalomsorg
Rusrelatert omsorg
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

For mer informasjon kontaktes gårdbruket direkte, gjerne på e-post.

Beskrivelse:

Det legges vekt på at tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for brukerne. Alle skal føle seg trygge på gården. Arbeidsoppgavene/aktivitetene tilrettelegges den enkelte og mestring. Vi skal hjelpe brukerne til å nå sine mål, samt utvikle seg innenfor gitte rammer og forutsetninger. Det skal være et lyspunkt, givende og lærende å delta på IPT tilbud, samt at brukerne skal føle trygghet og trivsel
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.