Gå til innholdet

Nordre Hvamb Gård

Foretak:
KAI HENNING RAMBERG, MOSEBEKKVEIEN 6, 3618 SKOLLENBORG
Driftsenhet:
06041314 00
Orgnr:
975892832
E-post:
Webside:
Mobil:
92084440
Kommune:
0604 KONGSBERG
Fylke:
Buskerud
Status Matmerk:
Godkjent fra 01.11.2012
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Rusrelatert omsorg
Annet
Barn og unge Helse og omsorg Arbeidstrening og rehabilitering Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Kai Henning Ramberg
Mosebekkveien 6
3618 Skollenborg
Tlf.: 920 84 440
E-post: kh-ram@online.no

Eller til koordinator for tjenesten i vår kommune:

Birger Sauro
Ressurssenter for oppvekstmiljø
Rådgiver
Kongsberg Kommune
Tlf.: 32 86 65 28 / 481 66 528
E-post: Birger.Sauro@kongsberg.kommune.no

Beskrivelse:

¤¤ Nordre Hvamb Gård ¤¤ (oppdatert 16.10.2018)

En solrik og pent beliggende gård lokalisert i Hvambskroken i Sandsvær, 13 km syd for Kongsberg sentrum. Gårdsbygningene fra 1800 tallet danner en lun og stemningsfull ramme rundt tunet, og herfra kan du nyte utsikten utover den flotte Sandsværbygda. Med gården tilhører 1300 da skog og 80 da dyrket mark. Skogen er for det meste under foryngelse, og på jordene dyrkes eng for fòr. Frem til på sekstitallet ble det drevet melkeproduksjon med opptil 16 kuer i fjøset. Det gikk mange år uten dyr på gården, men i dag har vi 2 hester, 6 geiter, og to katter boende her som et ledd i en Inn på Tunet virksomhet.


¤¤ Mulighetene - hva har vi å tilby ¤¤

Hele året:
- "Kom og kjenn på duften av gårdsidyll" - fra et koselig, pent og ryddig
gresskledd gårdstun.

- Utfoldelse på tunet, i skog eller inn- og utmark
Rekreasjon ifbm turvirksomhet rundt i egen skog, til hytta på setra, til utsikten fra jakthytta, eller gjennom den hyggelige praten rundt kaffebålet ved lavvoen. Vi beveger oss til fots eller ved hjelp av andre sesong egnede fremkomstmidler.

- Stell og foring av hester, geiter, kaniner og marsvin.

- Kjøring med hest og vogn/slede.

- Kjøretur med ATV (6-hjuling).

- Vèd produksjon - hogst, kapping, kløyving og pakking av vèd i sekker.

- Matlaging/baking
Lefser, lefsekling, kaker, brød og rundstykker.
Safting og sylting av bær (sesong).

- Gårdsvedlikehold
Vedlikehold av bygningene på tunet og på setra.
Stell og vedlikehold av vegetasjon på tunet og rundt gården for øvrig.

- Verkstedarbeid
Vedlikehold, service og reparasjoner av gårdsredskap, kjøretøy og utstyr.
Sveising, maling og lakkering.

- Arbeider ifbm utleievirksomhet
Klargjøring, reparasjoner, service og vedlikehold av verktøy og utstyr for utleie.
Klargjøring av løpsbil (rally) og puss/vedlikehold av veteranbil.

- Historieprat rundt i de ulike gårdsomgivelsene
Antikke gårdsmøbler og redskaper.
Bygdehistorie.
Vi tar en titt på gamle mynter og sedler.

- Besøk rundt til andre gårder
Gårdsbesøk til Nordmoen gård (mangfold av dyr), eller Aas gårdene (melkeproduksjon).

Vinter:
- Hogst av vèd og tømmer. Traktor og ATV.

- Manuell og maskinell snørydding.

- Snøscooter/ATV tur til setra.

Vår, sommer og høst:
- Dyrking av poteter, bær og grønnsaker
Poteter, jordbær, bringebær, gulrøtter og evt. salater.

- Slått på gammelt vis - hesjing og innhøsting av høy.

- Ungskogpleie - manuell rydding med ryddesag.

- Innhøsting/sanking av sopp, frukt og bær.

- Båttur med fiske på Øyenlågen.

- Ekskursjon til andre turområder
Tur til Øgnevann, Elgsjø og Djuptjern (nærområde).

Generelt:
- Tilrettelagt transport av brukere ved bruk av 17 seter minibuss.


¤¤ Materiell og resurser - hvor gjør vi dette mulig, og hva har vi av hjelpemidler ¤¤

- Nordre Hvamb - gård med 80 da dyrket mark (eng) og 1300 da skog. Gressproduksjon. Skogen er for det meste under foryngelse.

- Hovedbygning, låve, stabbur, vognskjul og bryggerhus.
Hovedbygning: Privatbolig. Oppholdsrom/rom for bespisning ("Gamlestua" - gammel stil) og for toalettbesøk (egen inngang).

Låve: Forsamlingslokale - innredet 2. etg. med sitteplasser og bord til 80 personer. Lyssatte gamle maskiner og hesteredskaper skaper der en historisk stemning. Låven inneholder også et stort isolert gårdsverksted (80 m2), fjøs, to stallbokser og diverse rom for lager.

Stabbur: Oppholdsrom/rom for bespisning (sommer), og overnattingsplass (2. etg).

Vognskjul: Kontor for utleiefirma samt garasjeplass til veteranbil.

Bryggerhus: Under ombygging. Fungerer nå som snekkerverksted. Inneholder gammel bakerovn og bryggepanne.

- Hvambsetra - seter med hytte og sommerfjøs. Beliggende på grensen mellom Kongsberg og Øvre Eiker, ca 4 km fra gården.

- Jakthytte beliggende i egen skog.

- Lavvo ifbm tilrettelagt plass for vèd produksjon.

- Dyr: En hest, seks geiter og en katt. Geitene vil få kje våren 2015.

- Maskiner, verktøy og utstyr.
Traktor, vèdmaskin, tømmerkran og henger, motor- og rydde sager. I det hele tatt mye verktøy og utstyr, også ifbm utleievirksomheten.

- Minibusser - to stk 17 seter, den ene med rullestolheis.

- Båt (14 fots robåt).

- Snøscooter med slede, og ATV (traktorregistrert 6-hjuling) med tilhenger/tømmerhenger.

- Løpsbil, veteranbil og veterantraktor (gråtass).


¤¤ Menneskelige ressurser - hvem er vi som står bak tilbudet ¤¤

- Kai Henning Ramberg, undertegnede:
50 år, bor på gården
Innehaver og daglig leder av Altileie Kongsberg DA
Utdannet automatiker. Jobbet 24 år som automatiker og serviceingeniør, med utstrakt reisevirksomhet til optikere og på sykehus i hele Norge. Mange år som leder av fotballgruppa i vårt lokale idrettslag. Liker å ta initiativ, og er kjent for å legge mye og grundig arbeid i det jeg driver med. Har en sønn med ADHD (utflyttet).
Oppvokst på et småbruk på Krekling (Øvre Eiker).

- Eli Grethe Brøto, min mor:
72 år, bor på Kongsberg (Steglet).
Pensjonert hjelpepleier fra Solstad Bo- og Aldershjem.
Utdannet hjelpepleier med barsel og spedbarn som tilleggsutdannelse. Mer enn 30 år i hjelpepleier yrket. Etterutdanning i bl.a. psykiatri og demens. Er ei ordentlig gladjente, og glad i å arbeide - spesielt med å hjelpe andre mennesker.
Oppvokst på gård i Hallingdal.

- Tor Ramberg, min far:
75 år, bor 100 meter fra gården.
Pensjonist.
Har hele sin yrkeskarriere jobbet som leder i et firma i optisk bransje.
Tidligere alkoholiker, men for 16 år siden tørrlagt etter bl.a. et lengre opphold på Tyrifjord Behandlingssenter. Har i etterkant hatt stor interesse i å hjelpe andre i samme situasjon. Er en meget livsglad og utadvendt person, og har mye allmennkunnskap. Er veldig glad i å arbeide, spesielt ute i naturens element.
Oppvokst på et småbruk på Krekling (Øvre Eiker).


¤¤ Ønskede grupper - hvem kan ha mest nytte av oss ¤¤

- Barn og ungdom - alle grupper. Skole og avlastning.
- Eldre/demente.
- Psykisk utviklingshemmede/psykiatri - alle aldre.


¤¤ Ønsket antall - hvor mange kan vi hjelpe ¤¤

Vi er i dag tre personer som samarbeider om aktiviteten. Dette hjelper oss i å sikre stabiliteten i tilbudet, og vi kan av disse grunner ta til oss flere brukere samtidig. Fem dager i uken har vi nå brukere her på Nordre Hvamb Gård, men fortsatt har vi ledig kapasitet.


¤¤ Ønsket aktivitetsdag - når passer det best for oss ¤¤

Vi har nå, etter åtte år med Inn på tunet virksomhet på gården, høstet mange gode erfaringer. Kontinuerlig evalueres tidsbruk, tidspunkt og ønsker for passende ukedager ovenfor våre brukere, derfor er vi i utgangspunktet åpne for alle ukedager også for evt. nye brukere. Vi setter gjerne hele dager eller ettermiddager til disposisjon.


¤¤ Kommentarer til tilbudet ¤¤

Oppsatte aktiviteter på gården er gjort ut fra eksisterende materiell og resurser. Selvfølgelig vil ikke alle aktivitetene passe en gruppe alene, men mulighetene for å finne passende tiltak for den aktuelle gruppen er stor.

Og her kommer litt informasjon om de kortsiktige planene for videre aktiviteter/anskaffelser.

Dyr:
Pr. september 2018 har vi to hester, seks geiter og to katter. Geitene vil få kje våren 2019. Vi holder i tillegg på med bygging av egen bolig/leilighet for bruk til overnatting.

Andre forhold:
Det er litt vanskelig med rullestolbrukere på det nåværende tidspunkt. Vi håper imidlertid å kunne tilrettelegge også for denne brukergruppen på sikt.
Bryggerhuset kan i dag brukes som det står, men bare på sommertid. Vi har påbegynt planer for rehabilitering av innvendige vegger og isolering av gulv, og det vil etter ferdigstillelse også være mulig å bruke boligen på vinterstid. En eksisterende bakerovn med bryggepanne blir vurdert revet (for evt. bygging av ny mindre plasskrevende type), men dette er heller ikke bestemt per dags dato.
Vi er også nysgjerrige på å tilby evt. helgetilbud, spesielt når vi har fått i orden overnattingsplasser.

Vi imøteser eventuelle forespørsler, og ser frem til å bli en trygg og god samarbeidspartner. Velkommen til oss på Nordre Hvamb Gård!
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.