Gå til innholdet

Hulfjell Gård

Foretak:
JAN HALVOR HØIDALEN, Hulfjellveien 155, 3750 DRANGEDAL
Driftsenhet:
08170011 01
Orgnr:
913367685
E-post:
Webside:
Mobil:
90987080
Kommune:
0817 DRANGEDAL
Fylke:
Telemark
Status Matmerk:
Godkjent fra 04.04.2016
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Rusrelatert omsorg
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Hulfjell gård v/Jan Halvor Høidalen
Hulfjell
3750 Drangedal
Tlf: 90987080

Beskrivelse:

Hulfjell gård tilbyr et bredt spekter av inn på tunet velferdstjenester. Vi tilbyr døgnplasser innen rus og psykiatri, dagplasser for folk med psykiske og fysiske funksjonshemninger og til skoleelever som trenger en alternativ skoledag.
Vi har et omsorgstilbud som tilrettelegges den enkelte bruker.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.