Gå til innholdet

GÅSTERUD HELGE HERMANN

Foretak:
GÅSTERUD HELGE HERMANN, GÅSTERUDVEGEN 46, 3579 Torpo
Driftsenhet:
30430367 00
Orgnr:
869191752
E-post:
Telefon:
93094115
Mobil:
93094115
Kommune (nr):
Ål (3043)
Fylke:
Viken
Status Matmerk:
Godkjent fra 26.02.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Andre tjenester
Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

For mer informasjon kontaktes gårdbruket direkte, gjerne på e-post.

Beskrivelse:

Flere eiendommer hører til Gåsterud gard. På naboeindommen som hører til garden, er det et småbruk som heter Jorde. Her er en kårbolig som skal nyttes til "Inn på Tunet aktiviteter". ( se tegning/kart ). Gåsterud gard med driftsbygning, bolighus, stabbur og maskiner inngår IKKE i vårt tilbud. IPT-tilbudet vårt skal i hovedsak være på småbruket Jorde, der det er en enkel gammel Hallingstue med et nyere tilbygg. Gåsterud gard har flere eiendommer som en kan besøke. Disse eiendommene ligger i Oppheim og i fjellet innover. Garden har støl på fjellet. Aktuelle aktiviteter for brukergruppen er gåturer f.eks. for å se på dyra, kjøreturer, samtale og lesing i bøker fra lokalsamfunnet og i fra gamle dager, gi omsorg for to katter og en hund, bærturer og å se på gamle bilder. ( se vedlegg 3 - Referat fra evalueringsmøte 13.08.13 ) Ativitetene som inngår i vært IPT tilbud ivektlegger brukernes kognitive og fysiske ressurs, og har en fleksibilitet i forhold til brukernes dagsform og sykdomsutvikling.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.