Gå til innholdet

FLENSTAD BESØKSGÅRD AS

Foretak:
FLENSTAD BESØKSGÅRD AS , GUNNAR SINGSAAS, 7170 ÅFJORD
Driftsenhet:
50180171 99
Orgnr:
920432328
E-post:
Webside:
Telefon:
97989798
Mobil:
91637987
Kommune (nr):
(5018)
Fylke:
Trøndelag
Status Matmerk:
Godkjent fra 25.11.2015
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Anne Marit tlf 97989798 eller Gunnar 91637987
Flenstad Øvre Inn på tunet har tlf: 92258654

Beskrivelse:

Mål for Inn på tunet tilbudet:

- Gården som pedagogisk ressurs, grunnskole og videregående.
- Tilbudet går fra barnehagealder til voksen.
- Avlasting helg og i ferier, dette i utgangspunkt for alle aldre og
differensierte behov.
- Botrening for ungdom, oppfølging også etter fylte 18 år.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.