Gå til innholdet

FLENSTAD BESØKSGÅRD AS

Foretak:
FLENSTAD BESØKSGÅRD AS , GUNNAR SINGSAAS, 7170 ÅFJORD
Driftsenhet:
50180171 99
Orgnr:
920432328
E-post:
Webside:
Telefon:
97989798
Mobil:
91637987
Kommune (nr):
(5018)
Fylke:
Trøndelag
Status Matmerk:
Godkjent fra 25.11.2015
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Annet
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Anne Marit tlf 97989798 eller Gunnar 91637987
Flenstad Øvre Inn på tunet har tlf: 92258654

Beskrivelse:

Mål for Inn på tunet tilbudet, og tilbud under etablering:
Gården som pedagogisk ressurs. Enkeltelever eller grupper. Tilbudet går fra barnehagealder til voksen.
Arbeidstrening/arbeidspraksis for unge og eldre.
Avlastning helg/ferie. I utgangspunktet for alle aldre og differensiert behov.
Fremmedspråklige. Språktrening og arbeidstrening. Andre ønsker.
Botrening for ungdom. Oppfølging også etter fylte 18 år. Vi har en hybel ledig, ta kontakt vedr denne!

Vi tar alle slags oppdrag, ta kontakt for å finne ut sammen om vi kan tilby dere ett tilbud.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.