Gå til innholdet

ØYVIND HØGLIEN

Foretak:
ØYVIND HØGLIEN, Bakken, 1925 BLAKER
Driftsenhet:
02260445 01
Orgnr:
995799510
E-post:
Webside:
Mobil:
91391419
Kommune:
0226 SØRUM
Fylke:
Akershus
Status Matmerk:
Godkjent fra 02.07.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Annet
Barn og unge Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Tildelingsenheten i Sørum kommune eller direkte med Tone H. Høglien

Beskrivelse:

Vi er en del av samvirket Inn på tunet Akershus. Vi ønsker brukere fra både kommunen og nabokommuner velkommen til et tilpasset opplegg.

Vi kan tilby:

En arene med tilpassede aktiviteter for læring gjennom praktiske oppgaver for barn og ungdom som har en utfordrende hverdag på skolen. De kan trenge andre måter å lære på eller andre omgivelser.

En arena hvor demente og eldre kan få stimuli og økt livskvalitet. Vi kan også fungere som en avlastning for pårørende i noen timer i uken i uken.

Avlastning for pårørende med syk ektefelle, barn eller annet.

Aktiviteter:

Snekkerverksted
Garasje/verksted
Hage/gårdsarbeid
Vedkløyving
Hobby/sy klær osv
Stelle dyr (kaniner, sauer, gris, hester og høner)
Musikk - spille piano, gitar, synge, danse
Bake/lage mat - godkjent kjøkken
Går turer - skogen vår rett ved

Ellers ønsker vi å starte dagen med en hyggelig samling rundt frokostbordet, og avslutte med å lage varm lunsj eller middag (gjerne ute i skogen).
Det er viktig for oss å være mye ute. Vi ønsker at brukerne skal føle trygghet, føle seg sett som menneske, og at det er det friske i menneske og mulighetene vi er opptatt av. Det skal være lov å være seg selv helt, med stor takhøyde og vi skal finne på mye morsomt. Det gir livsglede å ?dumme seg litt ut?.

Dyrene er selve sjelen på gården, og gjør at man får den ekte gode gårdsfølelsen. De gjør en avslappet, og når man er sammen med de, så er alt annet glemt. Hvis man ikke har lyst til å ri så er det fint å bare sitte sammen med hestene, stelle de eller gå tur med de.

Vi setter opp et opplegg sammen med hver enkelt bruker. Målet for oppholdet er viktig for oss, og vi vil ha et godt og tett samarbeid med pårørende eller kjøper av tjenesten. Vi vil hver dag foreta en evaluering, også kvartalsvis hvor vi ser på andre løsninger og måter å jobbe på. Målet er at brukeren skal få godt utbytte av dagene her på Bakken.

Vi er opptatt av tryggheten for brukeren, slik at vi jobber hele tiden aktivt med HMS. Vi har også en KSL-revisjon årlig gjennom Matmerk, slik at vi har nødvendige beredskapsplaner, forsikringer, foretar nødvendig opplæring av brukere, sikkerhet mht. bruk av maskiner, dyrehold, brann, ulykker osv. Vi har også førstehjelpskurs, taushetsplikt og krav til hygiene fra mattilsynet.

Det er bare å kontakte oss for mer informasjon.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.