Gå til innholdet

AMBSØDEGÅRDEN V/ANN ELI SAUE

Foretak:
AMBSØDEGÅRDEN V/ANN ELI SAUE, HERSETHØGDA 117, 2355 GAUPEN
Driftsenhet:
04120568 01
Orgnr:
914918146
E-post:
Mobil:
90744855
Kommune:
0412 RINGSAKER
Fylke:
Hedmark
Status Matmerk:
Godkjent fra 13.08.2015
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Avlastning, barnevern
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Barn og unge Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Ann-Eli Saue mobil 90744855

Beskrivelse:

Vi har under etablering et tilbud for eldre personer med demens, skoleelever, og arbeidstagere med redusert restarbeidsevne som trenger arbeidstrening med mening.

Ambsødegården er tilrettelagt for hestedrift, jorden er utleid og brukes til grasproduksjon og korn. Vi har om lag 10 mål til hage, kjøkkenhage og hester.
Tilbudet tar utgangspunkt i gården, årstidene og deltagernes interesse og dagsform. Vi vektlegger fysisk aktivitet og hjemmelagede måltider med den gode samtalen. Vi tlibyr:

Gården som aktivitetsarena for demente:
Med gården som utgangspunkt ønsker å være et møtested for flere generasjoner og har derfor valgt å ha tilbud til friske hjemmeboende med demens

Aktiviteter i en alternativ skolehverdag:
På gården tilbyr vi skoleungdom en alternativ skolehverdag og arbeidstrening for de som av ulike grunner sliter med å mestre kravene i arbeidslivet. Daglig leder har lang erfaring som leder i næringslivet og pedagogisk kompetanse med undervisningserfaring fra videreående skole
Barnevern:
Vi legger tilrette for gode og trygge samvær mellom barn og deres foreldre, i tilfeller der foreldre ikke har den daglige omsorgen for sine barn. 
VI tilbyr:
Tilrettelegging av samvær med eller uten tilsyn i trygge og barnevennlige omgivelser
Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapporter der dette bestilles.
Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på ettermiddager og i helger.
Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene eller annen offentlig instans.
Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige omgivelser med hest og smådyr. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.
På Ambsødegården tilrettelegger vi for både innendørs og utendørs aktiviteter. Innendørs har vi et stort og hyggelig værelse med kjøkken, langbord og sofakrok. Der kan familiene lage mat, spille spill, leke, tegne, gjøre lekser eller prate sammen. Utendørs kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som stell av dyra, ridning, å lage mat, grille på bålpanne, spille spill. Vi har også en lekehytte og sandkasse som kan benyttes. Vi samarbeider med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene. En av gårdens ansatte skal alltid være tilstede når dyrene våre inngår i aktiviteten.
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.