Gå til innholdet

AALSTVEIT-HEIMVEGEN KIRSTEN OLAUG WILSON

Foretak:
AALSTVEIT-HEIMVEGEN KIRSTEN OLAUG WILSON, LYKKJAVEGEN 212, 3560 Hemsedal
Driftsenhet:
30420072 00
Orgnr:
969089874
E-post:
Webside:
Telefon:
99320971
Mobil:
99320971
Kommune (nr):
Hemsedal (3042)
Fylke:
Viken
Status Matmerk:
Godkjent fra 12.03.2014
Godkjent: Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Har tilbud i følgende kategorier:

Arbeidstrening og rehabilitering, Helse og omsorg, Andre tjenester
Arbeidstrening og rehabilitering Helse og omsorg Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt:

Omsorg og Pleie, Hemsedal Kommune NAV

Beskrivelse:

Me har fire type Inn-På-Tunet tilbod; 1. Aktivitetar og arbeid på garden og i skogen. For dette er det ein føresetnad at evt. deltakarar/brukarar har ein interesse for handverk, dyr og frisk luft - dermed blir det størst sjanse for ei positiv utvikling og meistringskjensle. Arbeidet/aktiviteten kan føregå inne eller ute, avhengig av vær og føre, men hovedsatsen er på utearbeid. Vi kan lett tilpasse kvar einskild sin kapasitet til fysisk aktivitet i frisk luft. Me legg vekt på tryggleik og eit triveleg arbeidsmiljø samt rådgjeving om arbeidsstillingar og -teknikk. Det følgjer ei liste over høveleg aktivitetar/arbeidsoppgåver; Foring og stell av buskap (Gamalnorsk Spælsau) Skogsarbeid, tømmer og ved. Arbeid med jorda. Gjerding og laging av gjerdestolpar frå eige virke. Rydding av beite/kulturlandskap. Snekkering og handarbeid. Reparasjon av utstyr. Mykje av dette er sesongavhengig, og me har gode erfaringer med å tilpasse tilboda etter det. 2. Friluftsliv Friluftsliv er ein viktig del av kvardagen vår både personleg og som turisttilbod. Me har lang erfaring med vegleiing i friluftsliv, og legg vekt på å lage trivelege og meiningsfylte naturopplevinger. Korte og lengre turar til fots, på trugar og på ski. Kanopadling Båttur - robåt Fiske Bueskytting Overnatting i lavvu, telt, snøhule m.m 3. Komplimentær terapi. Vi representerar, tilsaman, nesten 50 års erfaring med komplimentære og alternative behandlingsmetoder. Klientane våre ofte vel behandling/terapi hjå oss som tillegg til lege- eller psykologbehandling o.l.. Tilboda vår hjelper; avspenning, auka vitalitet, fleksibilitet/mjukheit, sjølvtillit og indre ro, auka smidighet og muskelstyrke, bedra koordinasjon og balanse, mental og fysisk avspenning, djupare søvn og kvile. m.m. Tilboda omfattar følgjande; Rosenmetoden Qi Gong Mindfulness trening og Meditasjon
Matmerk er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder selv legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden.