Gå til innholdet

Bli en Inn på tunet-gård

Som en Inn på tunet-gård er du en del av et viktig, nasjonalt nettverk som skaper gode opplevelser for mennesker i nærmiljøet. De viktigste brukerne av tilbudene fra Inn på tunet (IPT) er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.

Registreringsskjema

captcha