Gå til innholdet
 Bli gard

Bli en Inn på tunet-gård

Som en Inn på tunet-gård er du en del av et viktig, nasjonalt nettverk som skaper gode opplevelser for mennesker i nærmiljøet. De viktigste brukerne av tilbudene fra Inn på tunet (IPT) er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.

Det er enkelt å søke om godkjenning, og Matmerk bistår deg gjerne i prosessen. Du finner også mye informasjon i veilederen her. Vi ber om at du leser veilederen før du går til skjemaet under for å registrere deg.

Registreringsskjema

captcha

Alle felt er obligatoriske untatt nettside og visningsnavn

*Det skal være samsvar mellom foretakets navn og organisasjonsnummeret

**Ikke obligatoriske

***Spørsmål kynttet til produsentnummer kan rettes til ditt lokale landbrukskontor eller til Produsentregisteret

****Ikke obligatoriske