Gå til innholdet

Bli en Inn på tunet-gård

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. For å bli en Inn på tunet-gård må denne godkjennes av Matmerk. Det er enkelt å søke om godkjenning, men det er viktig at du er kjent med forutsetningene for å kunne bli godkjent før du registrerer deg som søker. For at Matmerk best mulig skal kunne hjelpe deg i søkeprosessen ber vi om at du leser informasjonen på disse sidene, og tar stilling til en del spørsmål underveis.

Er du godt kjent med Inn på tunet-tjenesteordningen eller har et tilsvarende tilbud per i dag?

Ja Nei