Gå til innholdet
Felles produkter beskyttede betegnelser matmerk

Om Beskyttede Betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener.

Få vet at vi har matskatter i Norge som fremstilles kun få kilometer fra der de bor.
Mangfoldet av produkter er et resultat av lange tradisjoner, høy kunnskap og råvarer dyrket under svært gunstige vekstbetingelser. Dette er med på å gi produktene unik smak og karakteristikk. Det er disse beskyttede betegnelser vil verne om.
Det norske regelverk er tilsvarende Eu sitt regelverk. Se informasjon om forskrifter og retningslinjer.

Les mer om de enkelte produktenes historie

Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Den omfatter tre ulike betegnelser

Se alfabetisk oversikt over hvem som har hvilken type betegnelse her

Formålet med beskyttede betegnelser:
  • Større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.
     
  • Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.
     
  • Vi tar vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.
Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse.

 

Mer Om Beskyttede betegnelser

 


Mattilsynet foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse. Les mer om dette på

www.mattilsynet.no