Gå til innholdet

Telemarksplommer

Telemarksplommer er plommer (Prunus domestica) dyrket i Telemark av sortene Avalon, Jubileum, Mallard, Opal, Reeves og Valor. Telemarksplommer er kjennetegnet ved en søt og aromatisk frisk smak.

Visste du at:

Telemark, og da spesielt Midt-Telemark, er kjent som et godt fruktdyrkingsområde. Tradisjonen med dyrking av plommer i Telemark kan føres tilbake til 1950-tallet. Telemark er i dag det 3. største plommeproduserende fylket i landet.

Produksjon og opprinnelse:

Jordsmonnet og klimaet i Telemark er godt egnet for dyrking av plommer. Jordsmonnet består vesentlig av tidligere havbunn, som gjennom generasjoner med kultivering har gitt et jordsmonn rikt på både mineraler og organisk materiale og en sammensetning som holder godt på fuktigheten. I kombinasjon med god jordstruktur og moderat nedbør, gir dette gode vekstforhold for trærne og frukten. Klimaet i fruktdyrkingsområdene i Telemark kjennetegnes av mange soltimer, god sommertemperatur og moderate mengder nedbør i vekstsesongen. Dette sikrer plommer med flott størrelse, farge, sukkerinnhold, fasthet og smak.

Hvordan de blir produsert:

I tillegg til de gode vektsvilkårene, er kompetanse om dyrkingsinngrep som beskjæring, gjødsling, vanning, tynning, plantevern og høsting avgjørende for utviklingen og kvaliteten på frukten.
Samspillet mellom jordsmonn, klima, sort, dyrkingsinngrep og varehåndtering er avgjørende for den særegne kvaliteten til Telemarksplommer.
Kontaktperson: Svein Børte, daglig leder i Telefrukt AS
 
Telefon: 913 93 645
 
 

Forskrift: FOR-2016-04-12-370: Forskrift om beskyttelse av Telemarksplommer som geografisk betegnelse