Gå til innholdet

Telemarksmoreller

Telemarksmoreller er søtkirsebær (Prunus avium) dyrket i Telemark av sortene Kordia, Lapins, Regina, Sweetheart, Ulster og Van. Telemarksmoreller er kjennetegnet ved en aromatisk, søt og frisk kirsebærsmak, og en fast og saftig konsistens.

Visste du at:

Telemark, og da spesielt Midt-Telemark, er kjent som et godt fruktdyrkingsområde. I Telemark kan tradisjonen med dyrking av moreller for salg føres tilbake til 1970-tallet. Telemark er i dag det 3. største morellproduserende fylket i landet.

Produksjon og opprinnelse:

Jordsmonnet og klimaet i Telemark er godt egnet for dyrking av moreller. Jordsmonnet består vesentlig av tidligere havbunn, som gjennom generasjoner med kultivering har gitt et jordsmonn rikt på både mineraler og organisk materiale og en sammensetning som holder godt på fuktigheten. I kombinasjon med god jordstruktur og moderat nedbør gir dette gode vekstforhold for trærne og frukten. Klimaet i fruktdyrkingsområdene i Telemark kjennetegnes av mange soltimer, god sommertemperatur og moderate mengder nedbør i vekstsesongen. Dette sikrer moreller med ønsket størrelse, farge, sukkerinnhold, fasthet og smak.

Hvordan de blir produsert:
I tillegg til de gode vekstvilkårene, er kompetanse om dyrkingsinngrep som beskjæring, gjødsling, vanning, plantevern, høsting og varehåndtering avgjørende for utviklingen og kvaliteten på frukten.
Samspillet mellom jordsmonn, klima, sort, dyrkingsinngrep og varehåndtering er avgjørende for den særegne kvaliteten til Telemarksmoreller.

 

Kontaktperson: Svein Børte, daglig leder i Telefrukt AS

Telefon: 913 93 645

E-post: Svein@telefrukt.no

Forskrift: FOR-2016-04-12-369:​ Forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller som geografisk betegnelse