Gå til innholdet

Ringerikspotet fra Ringerike

I juli blomstrer potetåkrene, og rosa-lilla blomster farger Ringerikslandskapet. Noen måneder senere er ringerikspoteten fast følge til juleribba, juletorsken og rakfisken.

Visste du at:
Ringerikspoteten har sin opprinnelse fra midten av 1800-tallet, og er av en gammel landsort, ikke en krysningspotet slik poteter framstilles i dag.

Produksjon og opprinnelse:
Det er ingen som vet sikkert hvor ringerikspoteten opprinnelig kom fra før den kom til Ringerike. Det antas at den etter å ha dukket opp i Norge, ble tatt med fra Botanisk hage av eieren til gården Søndre By i Hole på 1860. Poteten har vært i salg siden 1880-tallet, og ble på et tidspunkt sendt over til Amerika for å mette savnet til de norske utvandrerne.

Slik blir den produsert:
Hver vår skilles noen av de perfekte og feilfrie potetene fra de andre, og blir morpoteter som skal settes til høstens avling. På sensommeren møtes bøndene på åkrene for å diskutere årets avlinger, og få og gi råd og tips for å best mulig ta vare plantene sine. Det er et stort fokus på gamle tradisjoner og rent håndverk.

Produseres av Ringerikspotet BA.

Ringerike
Ringerikspotet i hand
Ringerikspotet i spann