Gå til innholdet

Ishavsrøye Vesterålen

Ishavsrøye Vesterålen er et kjent kvalitetsprodukt av oppdrettet sjørøye.

 For produsentene er det viktig at fisken trives, derfor er oppdrettsmetoden mest mulig lik fiskens naturlige livssyklus.

Visste du at:
Oppdrett av sjørøye i Vesterålen har sin tradisjon fra 1980-tallet.

Produksjon og opprinnelse:
Vesterålens bestand av sjørøye var tidligere svært stor. De dype vassdragene med kalde vann og korte elveløp til sjøen er ideell for sjørøye. Lokalbefolkningen fisket i vassdragene da sjørøya kom tilbake til elva etter vårens sjøopphold, fordi det var da fisken hadde den beste kvaliteten

Hvordan blir de produsert:
Ishavsrøye Vesterålen simulerer sjørøyas naturlige livssyklus, og produsentene har unike kunnskaper om oppdrettsteknologi. Fra sjørøya er 50-150 gram skal den oppholde seg i merder i sjøen. Om sommeren holdes fisken i notposer i rent sjøvann, før den resten av året lukkes i merder i brakkvann på mellom 0 og 13 °C. Fisken kan kjennes igjen på den hvite buken, de blanke sidene og et fast rødt fiskekjøtt. Ishavsrøye fra Vesterålen selges både fersk og frossen

Produseres av Sigerfjord Fisk AS

Lofoten
Lofoten
Ishavsrøye fra Lofoten