Gå til innholdet

Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal

Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er kjøtt av lam som gjennom beitesesongen har beita i høgfjellet i Nord-Gudbrandsdalen.

Den høye kvaliteten på kjøttet knyttes til de spesielle beiteforholdene.

Visste du at:
I Nord-Gudbrandsdalen kan tradisjonen med sauehold føres helt tilbake til landnåmstida (årene 870–930 e. Kr.), muligens enda tidligere.

Produksjon og opprinnelse:
I Nord-Gudbrandsdalen finner man de høyeste utmarksbeitene i Norge. Hele 73 % av beitearealet til Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal ligger over 1000 moh.. Etter hvert som snøen smelter, trekker dyrene etter og slik får de tilgang på proteinrik nygroe gjennom hele beitesesongen, noe som bl.a. gir lam med høy slaktevekt og slakteklasse.

Hvordan blir de produsert:
Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er lam som har beitet i minimum 11 uker i beiteområder som ligger over 800 moh. Det stilles krav til både kjøttklasse og fettgruppe for at betegnelsen Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal skal kunne brukes.

Produseres av Høgfjellslam SA

Høgfjellslam natur
Høgfjellslam fra Nord Gudbrandsdal
Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal