Gå til innholdet

Hardangermoreller

Hardangermoreller blitt så populære at de eksporteres til en rekke land rundt om i verden.

Hardangermoreller er moreller (Prunus avium) dyrka i Hardanger av sortene Chelan, Giorgia, Kristin, Lapins, Moreau, Regina, Samba, Skeena, Techlovan, Ulster og Van.

Visste du at:
Det var sognepresten Atche som sørget for at morellene kom til Hardanger. Han plantet de aller første morelltrærne her på slutten av 1700-tallet. I våre dager er Hardangermoreller blitt så populære at de eksporteres til en rekke land rundt om i verden.

Produksjon og opprinnelse:
Etter at sogneprest Atche introduserte morelltrærne i Hardanger, tok bonden Lars Larsson Bleie senere utviklingen et steg videre ved å pode trærne. Siden har fruktbønder i Hardanger jobbet videre med perfeksjonering av Hardangermorellene.

Hvordan blir den produsert:
Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når disse morellene dyrkes. Bøndene sitter på en enorm kunnskap om dyrkingsforholdene og hva som skal til for å gi riktig kvalitet. Det stilles naturlig nok strenge krav til dyrking og produksjon, og bare moreller med visse egenskaper knyttet til størrelse, rett farge og smak kan få navnet Hardangermoreller.

 

Produseres av Hardanger Fruktprodukt.

  • Adresse: Hardanger Fruktprodukt, Utne, 5778 Utne
  • Telefon: 53 67 00 13
  • E-post: post@fjordfrukt.no
  • Kontaktperson: Jarle Haustveit, 916 87 679

 

Hardanger
Moreller fra Hardanger
Hardangermoreller