Gå til innholdet
Beskyttede betegnelser aktuelt logoer matmerk

Retningslinjer for bruk av logoer og produktbetegnelser

De som kan bruke logoen er de som er godkjent som brukere av en beskyttet betegnelse

Kun de som er gitt beskyttelse i henhold til forskrift om beskyttede betegnelser kan benytte den aktuelle logoen og den produktbetegnelsen som er beskyttet i de særskilte produktforskriftene.

Betegnelsene og logoene kan også brukes på nynorsk, og har da følgende ordlyd; "beskytta opphavsnemning", "beskytta geografisk nemning" eller "beskytta tradisjonelt særpreg". Sørsamiske eller nordsamiske versjoner av betegnelsene og logoen kan brukes men da sammen med bokmåls- eller nynorskversjonen. Se § 4 i forskrift om beskyttede betegnelser.
 

Utforming:
Logoens utforming er lik for de tre typene betegnelsene. Teksten i logoen vil informere om hvilken type beskyttelse som er gitt.

  • Bokstavbetegnelsene og logoen skal fortrinnsvis gjengis i blått/hvitt, men kan i enkelte tilfeller også godkjennes i svart/hvitt.
     
  •  På emballasje skal logoen gjengis i minimum 15 mm størrelse, mens den for trykksaker er satt til 20 mm i diameter.