Gå til innholdet

Bli merkebruker

Slik blir produktet ditt en beskyttet betegnelse

Søknad sendes Matmerk.

Forutsetninger for å søke:

  •  Bak søknaden skal det stå en sammenslutning av primærprodusenter og/eller bearbeidere som samarbeider om samme næringsmiddel
  •  Sammenslutningen må ha et forpliktende samarbeid. Det skal utarbeides felles kriterier for produksjon av det aktuelle næringsmiddelet.
  •  Søker må fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon på påstander om produktet i søknaden.


 

Anbefalinger:
Ta kontakt med Matmerk for råd og veiledning i søknadsprosessen.

Merk:
Behandlingen omfatter en offentlig høring. Det kan ta opp til to år før en søknad er ferdig behandlet.

Hvilke produkter kan få beskyttelse?

Beskyttede betegnelser omfatter alle næringsmidler, både landbruksbaserte, fisk- og fiskevarer, samt øl og cider med opptil 15% alkoholinnhold.
Ordningen omfatter både volumprodukter og produkter produsert for nisjer i markedet.

Mer om BESKYTTEDE BETEGNELSER

Nina-W-Hegdahl
Kontaktpersoner

Nina Hegdahl,  Fagsjef Beskyttede betegnelser/ advokat
Telefon: 24 14 83 10
Mobiltelefon: 928 50 959
E-post: nina.hegdahl@matmerk.no

Sier-hardanger-mann-produksjon

Spørsmål og svar

Her finner du de mest vanlige spørsmål og svar om ordningen.