Gå til innholdet

De ulike merkene

 

Beskyttet opprinnelsesbetegnelse
For å oppnå en beskyttet opprinnelsesbetegnelse må det kunne dokumenteres en svært nær sammenheng mellom produktenes egenskaper eller kvalitet og det geografiske produksjonsmiljøet.

Se Hovedkrav, § 5
BOB bokmal web
Beskyttet geografisk betegnelse
Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en kobling til det geografiske området som produktbetegnelsen angir. Koblingen trenger ikke å være like sterk som for beskyttet opprinnelsesbetegnelse, og næringsmiddelet trenger ikke å være produsert i det geografiske området.

Se Hovedkrav, § 7
BGB bokmal web
Beskyttet tradisjonelt særpreg
Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en tradisjonell karakter enten ved bruk av tradisjonelle råvarer eller tradisjonell produksjonsmåte.

Se Hovedkrav, § 11
BTS bokmal web

 Hovedkrav, § 5

 • Næringsmidlets produktbetegnelse må angi navnet på et geografisk område eller et sted.
 • Produktet må kunne spores tilbake til produksjonsområde.
 • Næringsmidlets særegne kvalitet og omdømme må kunne tilskrives det definerte området eller stedets geografiske miljø (både naturbetingede og menneskelig forhold, slik som for eksempel spesielle klimatiske forhold, jordsmonn eller produksjonsmetoder.)
 •  Næringsmidlet må være produsert (råvarer), bearbeidet og foredlet i det definerte området.


  Hovedkrav, § 7

 • Næringsmidlets produktbetegnelse må angi navnet på et geografisk område eller et sted.
 • Produktet må kunne spores tilbake til produksjonsområde.
 • Næringsmidlets særegne kvalitet, eller omdømme må kunne kobles til den geografiske opprinnelsen.
 • Næringsmidlet må enten være produsert (råvarer), bearbeidet eller foredlet i det definerte området.

 Hovedkrav, § 11

 • Næringsmidlets produktbetegnelse (navn)  må i seg selv være særpreget og tradisjonelt, eller den må uttrykke næringsmidlets særpreg.
   
 •  Næringsmidlet må enten være fremstilt av tradisjonelle råvarer, eller ha en tradisjonell sammensetning eller være produsert i henhold til den tradisjonelle produksjonsmåten.