Gå til innholdet
setersmor-beskyttet-betegnelse

Setersmør ute på høring

Det er søkt om å få setersmør beskyttet som smør med tradisjonelt særpreg. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

Setersmør  ønsker beskyttelse som en ny norsk matskatt. Foreningen Norsk seterkultur har sendt søknaden om å få godkjent setersmør beskyttet som smør med tradisjonelt særpreg. Søknaden ligger nå ute på høring, med høringsfrist 11.12.2017.

Bakgrunnen for søknaden er at stadig flere kommersielle aktører selger produkter som om de er fjell - eller seterprodukter, uten å ha noen faktisk tilknytning til verken seter eller fjell. Det mente Katharina Sparstad i foreningen Norsk seterkultur, er misbruk av begreper. Derfor var det viktig for foreningen å få beskyttet det tradisjonelle setersmøret som har en helt særegen, dokumenterbar kvalitet.

Norge har i dag 27 godkjente produkter som er juridisk beskyttet. Setersmør kan bli det andre produktet godkjent som tradisjonelt særpreg. 

Høringsdokumentet kan du se her.