Gå til innholdet
målselvnepe-malselvnepe-målselv-nord-norge-beskyttet-betegnelse-beskyttede-betegnelser

Målselvnepe fra Nord-Norge på høring

Det er søkt om lovbeskyttelse for navnet Målselvnepe fra Nord-Norge. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

målselvnepe-malselvnepe-nepe-nord-norge-beskyttet-betegnelse-betegnelser

På vegne av Mattilsynet har Matmerk sendt utkast til forskrift om beskyttelse av Målselvnepe fra Nord-Norge som geografisk betegnelse.

Søtlig, mild smak

Målselvnepe fra Nord-Norge er nepe av sorten Målselvnepe (Brassica rapa K. var Rapa), stamme Gibostad, som er dyrket nord for polarsirkelen. Den er kjennetegnet ved en søtlig, mild nepesmak og en saftig, sprø konsistens. Den har en gul farge både i skallet og kjøttet, og har en flat- og sirkelrund form. 

Kjølig klima gir smaken

Produktbetegnelsen Målselvnepe fra Nord-Norge angir det geografiske klimaet Nord-Norge. Det har ikke vært dyrket Målselvnepe kommersielt utenfor regionen før, og klimaet er med på å gi den karakteristiske smaken: Den må dyrkes i kjølig klima under fravær av mørke, og med en større andel av mørkerødt lys enn lenger sør. 

Lang historisk tilknytning

Målselvnepe antar å stamme fra nepefrø innført fra Russland en gang på begynnelsen av 1800-tallet av firmaet A. Ebeltoft senior i Tromsø. Det er kjent at det ble drevet frøavl av nepe allerede før 1850. En av avlerne var Ole Enok Olsen, opprinnelig fra Tårnstad i Lenvik. Han bosatte seg i 1864 i Målselv og la grunnlaget for dagens Målselvnepe gjennom utvelgelse av gule, sirkelrunde eksemplarer av "russenepa", som i hovedsak var stor, flat og gjerne hadde rund skolt.

Kjære nepe, flere navn

Nepa ble seinere kalt både russenepa og Ol-Enok-nepa, seinere Målselv-nepe. Målselvnepa kalles også det nord-norske eplet, et navn som antyder at den gjerne spises rå.

Forvaltes av Gibostad

Fra 1920-tallet har det vært drevet avl og frøproduksjon av målselvnepe på Troms Amts Landbruksskole, nå Senja videregående avdeling Gibostad. Skolen er i dag ansvarlig for vedlikehold av sorten, og er også sortseier.

Her kan du se høringsdokumentet.