Gå til innholdet
Eplejuice-fra-Hardanger-studietur-MM-01383

Endringer i lovbeskyttelsen av Eplejuice frå Hardanger på høring

Det er søkt om endringer i produktforskriften for Eplejuice frå Hardanger. Vedtas endringene kan dette gi nye muligheter for verdiskaping i Hardanger.

Utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

På vegne av Mattilsynet har Matmerk sendt utkast til endringer i produktforskriften for Eplejuice frå Hardanger ut på høring.

Eplejuice frå Hardanger har vært beskyttet som en geografisk betegnelse siden 2005. Frem til nå har det vært Tine SA som har vært rettmessig bruker av navnet.

Navn og produksjonsmetode

Nå skal det bli mulig å bruke navnet eplemost i tillegg til eplejuice og forskriften foreslås også å omfatte ufiltrert juice. Dette er viktige endringer fordi både navnet eplemost og pressing av juice uten at denne filtreres er en del av en lang tradisjon i Hardanger, sier Fagsjef for beskyttede betegnelser Nina Hegdahl. En beskyttet betegnelse skal favne den lange tradisjonen for pressing av juice i Hardanger og videreføre den til neste generasjoner.

Det er også foreslått noen justeringer for å forenkle forskriften samt bringe forskriften mer i tråd med dagens produksjonsprosess.

Flere eplesorter

I gjeldende produtforskrift er det kun eplesortene Gravenstein, Summerred, Aroma og Discovery som kan brukes til pressing av Eplejuice frå Hardanger. Det foreslås nå å utvide eplesortene i tråd med de eplesortene som er omfattet av det beskyttede produktnavnet Hardangereple.

Endringene som nå foreslås gir muligheter for et større mangfold av Eplejuice frå Hardanger til glede for oss forbrukere, avslutter Nina Hegdahl.

Her kan du se høringsdokumentet

Her kan du se høyring av utkast til endring av forskrift om vern av produktnemninga