Gå til innholdet
Lyngenlam-1
Foto: Peter Bruvold

Beskyttelse av Lyngenlam ute på høring

Skrevet av Matmerk den 14.11.2018

Lyngenlam SA har søkt om geografisk lovbeskyttelse under navnet Lyngenlam. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

Lyngenlam SA har søkt om geografisk lovbeskyttelse under navnet Lyngenlam. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring.

På vegne av Mattilsynet har Matmerk sendt utkast til forskrift om beskyttelse av Lyngenlam som geografisk betegnelse ut på høring. Lyngenlam er kjøtt av lam som er født, oppvokst og har beitet minimum 10 uker på utmarksbeite på Lyngenhalvøya. Betegnelsen Lyngenlam omfatter ferske og fryste skrotter, naturlige stykningsdeler og kjøttsorteringer.

Enhver har rett til å avgi høringssvar jf. forskrift om beskyttede betegnelser § 20. Høringssvar skal sendes til Matmerk, Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo, innen 12.02.2019.

Her kan du se høringsbrevet

Her er link til høringsaken

Les mer om Lyngenlam her