Gå til innholdet

Norsk mat er trygg

I Norge er kontrollen med matprodukter streng. Mattilsynet har ansvaret og foretar stikkprøver av både norskprodusert og importert mat. All mat som selges i Norge skal være trygg å spise. På matportalen.no kan du lese mer om dette.

Norge har naturgitte forutsetninger som gjør at vi er i en særstilling når det gjelde mattrygghet og dyrehelse. Vi ligger langt mot nord og har små og oversiktlige forhold. I tillegg har vi godt utbygd kontroll og oppfølging av bønder og matindustri.

Selv om vi følger samme regelverk som resten av Europa gjør vi ting litt annerledes. Det gir oss konkurransefortrinn og en unik mattrygghet. Nyt Norge merket skal gjøre det enkelt å velge trygg norsk mat i butikken.

 

Velg tema

Antibiotika

I Norge brukes antibiotika kun når dyr er syke. Av antibiotika-forbruket i Norge går 75% til å behandle mennesker og 25% til dyr og fisk.

Antibiotika

Genmanipulering

Et samlet norsk landbruk har sagt nei til å bruke genmodifisering i norsk produksjon.

Genmanipulering

Veksthormoner

I Norge er det ikke lov med veksthormoner.

Veksthormoner

Samonella og zoonoser

Norsk landbruk er i en unik situasjon med lav forekomst av matbårne sykdommer (zoonoser) og andre infeksjonssykdommer.

Samonella og zoonoser

Plantevernmidler

Vi følger samme regelverk som EU, men fordi vi har et kaldt klima og noen strengere selvpålagte regler, bruker vi færre typer og mindre mengder av plantevernmidler i Norge.

Plantevernmidler
Kilder

Landbruksdirektoratet, Helsedirektoratet, Agrianalyse/SSB, SSB