Gå til innholdet

Hva er NYT NORGE?

NYT NORGE er et informasjonsmerke for norsk mat. NYT NORGE gjør det enkelt for deg å velge norske matprodukter i butikken.

Norske råvarer
NYT NORGE-merket garanterer bruk av norske råvarer. Kjøtt, egg og melk er alltid fra Norge. For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, eksempelvis salt, ris og sukker som vi ikke produserer her til lands.


Videreforedlet i Norge
NYT NORGE stiller krav til at matvarene i sin helhet er produsert av virksomheter som er lokalisert i Norge.
 
Kvalitetssikret
Når du velger et produkt merket med NYT NORGE, er du sikret at råvaren kommer fra et gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder og at dette kan dokumenteres.
Kravene til NYT NORGE:
  • Råvarene skal være norske.
  • Råvarene skal være produsert på gårdsbruk som følger et bestemt kvalitetssystem, kan dokumentere dette og følges opp av råvaremottaker.
  • Det mest brukte internkontrollsystemet er KSL (Kvalitetssystem i landbruket). Det brukes av 97% av norsk bønder og ble anerkjent som en Bransjestandard av Mattilsynet i 2012.
  • Produktene skal være laget av bedrifter som er lokalisert i Norge.
  • For kjøtt, melk og egg gjelder 100% norsk opprinnelse
  • For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25% ikke-norske ingredienser, som f.eks salt, ris og sukker
Krav:

Nyt-norge-hva-er-norgeskart

Råvarene skal være norske.

Nyt-norge-hva-er-traktor

Råvarene skal være produsert på gårdsbruk som kan dokumentere at de har et kvalitetssystem.

Nyt-norge-hva-er-produksjon

Produktene skal være laget av bedrifter som er lokalisert i Norge.