Gå til innholdet

Utvalg og faggrupper

Matmerk har flere faggrupper og utvalg, som har faglige oppgaver innenfor sine respektive fagområder. Alle grupper og utvalg har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens ulike organisasjoner og aktører. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører. Nedenfor er de ulike grupper og utvalg presentert med kontaktinformasjon til medlemmene.